Bạn cần tìm gì ?

Ứng dụng - Social Sharing Buttons

Mạng xã hội đã và đang ngày càng phát triển, và được dự đoán là sẽ càng phát triển mạnh hơn vào những năm về sau.

Để phát triển việc kinh doanh Thương mại điện tử, việc tương tác với Khách mua hàng qua các kênh mạng xã hội được xem là cần thiết. 

Ứng dụng Social Sharing Buttons ra đời nhằm giúp Nhà bán hàng thực hiện điều đó một cách dễ dàng và thuận tiện hơn.

Các mục liên quan


Tổng quan về ứng dụng Social Sharing Buttons

Ứng dụng Social Sharing Buttons do nhóm Zotabox phát triển, hỗ trợ Nhà bán hàng sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Với ứng dụng Social Sharing Buttons, Nhà bán hàng có thể:

 • Tích hợp 10 mạng xã hội bao gồm Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, G+, Youtube, Blogger, Tumblr,...
 • Tùy biến hoàn toàn về style, mầu sắc, vị trí, kích thước.
 • Sử dụng với phiên bản dành riêng cho mobile.

Cài đặt ứng dụng

 1. Nhà bán hàng truy cập vào trang ứng dụng Social Sharing Buttons.
 2. Chọn Cài đặt ứng dụng.


 3. Nhập tên miền Haravan. 4. Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, Nhà bán hàng chọn "Cài ứng dụng Social Sharing Buttons".

 5. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng Social Sharing Buttons.

Để sử dụng ứng dụng, Nhà bán hàng hà bán hàng truy cập vào Trang quản trị Haravan -> Ứng dụng -> Social Sharing Buttons.


Bắt đầu

Để ứng dụng ra ngoài website và Khách mua hàng có thể tương tác được, Nhà bán hàng cần phải bật chức năng  cho ứng dụng, bằng cách chuyển từ trạng thái màu xám sang trạng thái màu xanh.

Thêm công cụ

Ứng dụng  hỗ trợ Nhà bán hàng thêm các công cụ khác nhau và lưu trữ để tùy chọn sử dụng.

Để thêm công cụ mới, Nhà bán hàng nhấn vào Add another Social Sharing Buttons.

Ứng dụng tự động thêm biểu mẫu mới với tên gọi Social Sharing Buttons A, B, C,...

Đổi tên công cụ

Nhà bán hàng có thể thay đổi tên của các công cụ, bằng cách:

 1. Nhấp vào tên công cụ.
 2. Nhập tên mới.
 3. Nhấn vào dấu tick để ghi nhận.

Nhân bản công cụ

Thay vì phải tạo công cụ mới, sau đó tốn thời gian chỉnh sửa, Nhà bán hàng có thể thực hiện nhân bản công cụ mới từ một công cụ có trước đó. Sau đó, thực hiện chỉnh sửa từ công cụ mới được nhân bản.

Để thực hiện nhân bản, Nhà bán hàng chỉ cần nhấn vào Duplicate this tool.

Lưu ý: Duplicate this tool là chức năng có tính phí.

Xóa công cụ

Khi không sử dụng công cụ, Nhà bán hàng có thể xóa đi bằng cách:

 1. Nhấp vào Delete this tool

 2. Nhấn "Yes, delete" để xác nhận xóa.

Lưu ý: Hành động xóa không thể hoàn tác và phục nguyên dữ liệu. Nhà bán hàng cân nhắc trước khi thực hiện.


Chọn và cấu hình nút

Mỗi Nhà bán hàng sẽ có các kênh tương tác mạng xã hội khác nhau. Ứng dụng Social Sharing Buttons tích hợp hầu hết các kênh xã hội ấy và Nhà bán hàng có thể lựa chọn các mạng xã hội thích hợp để tương tác với khách hàng.

Nhà bán hàng vào tab Choose Buttons và Configure Buttons trong ứng dụng. 

Tại đây, Nhà bán hàng thực hiện các bước sau:

 1. Choose Follow or Share (Chọn chế độ Theo dõi hoặc Chia sẻ) - tab Choose Buttons.
 2. Choose Any 5 Buttons (Chọn 5 kênh xã hội) - tab Choose Buttons.
 3. Config Buttons (Cấu hinh liên kết cho các nút) - tab Configure Buttons.
 4. Choose Your Own Style (Chọn phong cách nút tùy thích) - tab Choose Buttons và Configure Buttons.

1. Choose Follow or Share (Chọn chế độ Theo dõi hoặc Chia sẻ)

Nhà bán hàng chọn một trong ba chế độ tương tác:

 • Share (Chia sẻ). Khi Khách mua hàng nhấn chọn kênh xã hội, trang Fanpage của Nhà bán hàng được chia sẻ.
 • Follow (Theo dõi). Khách mua hàng sẽ theo dõi tài khoản xã hội của Nhà bán hàng. Nếu chọn chế độ này, Nhà bán hàng cần thực hiện cấu hình tại phần Cấu hình nút.
 • Follow Silder (Theo dỗi bài đăng). Khách mua hàng được xem bài đăng gần nhất được đăng trên kênh xã hội của Nhà bán hàng.

Lưu ý:

 • Tùy vào từng lựa chọn chế độ mà các kênh xã hội được hỗ trợ cũng khác nhau.
 • Tính năng Follow Silder có tính phí.

2. Choose Any 5 Buttons (Chọn 5 kênh xã hội)

Sau khi chọn chế độ xã hội, Nhà bán hàng chọn một số kênh xã hội mà Nhà bán hàng có hỗ trợ kết nối.

Ứng dụng khuyến cáo Nhà bán hàng nên chọn khoảng 5 kênh xã hội, bao gồm cả Social button, MessagingOther.

Xem bảng sau để biết thêm chi tiết về các kênh xã hội được hỗ trợ theo từng chế độ.

 

SHARE

FOLLOW

FOLLOW SLIDER

SOCIAL

BUTTON

Facebook

X

X

X

Twitter

X

X

X

Google +1

X

X

X

Pinterest

X

X

X

Youtube


X


LinkedIn

X

X

 

Reddit

X

X

 

Instagram


X


Blogger

X

X

X

Tumblr

X

 

 

Buffer

X

 

 

VKontakte

X

X

 

Odnoklassniki

X

X

 

Weibo

X

X

X

StumbleUpon

X

X

 

Getpocket

X

X

 

Contact via Email

 

X

 

SoundCloud

 

X

X

Flickr

 

X

X

Yelp

 

X

 

Spotify

 

X

X

TripAdvisor

 

X

 

Houzz

 

X

 

Twitch

 

X

 

Flipboard

X

X

 

Medium

 

X

 

Kakao Talk

X

 

 

Share via Gmail

X

 

 

Yummly

X

X

 

DeviantArt

 

X

 

Github

 

X

 

Goodreads

 

X

 

Discord

 

X

 

Patreon

 

X

 

Wordpress

X

X

 

Telegram

X

 

 

MESSAGING

Messenger

X

X

 

Whatsapp

X

X

 

Snapchat

X

X

X

Viber

X

X

X

Line

X

X

X

Telegram

X

X

X

Contact via Email

X

X

X

OTHER

Print

X

X

X

Custom Button 1

X

X

X

Custom Button 2

X

X

X

3. Config Buttons (Cấu hinh liên kết cho các nút) 

Sau lựa chọn các nút, thao tác cần thiết mà Nhà bán hàng cần thực hiện là cấu hình liên kết cho các kênh xã hội đã lựa chọn.

Tùy thuộc vào các nút mà Nhà bán hàng đã lựa chọn, mà các kênh xã hội được hiển thị tại phần Config Buttons cũng tương ứng.  Tại đây, Nhà bán hàng điền các liên kết tương ứng cho từng kênh xã hội.

4. Choose Your Own Style (Chọn phong cách nút tùy thích)

Sau khi lựa chọn chế độ và kênh xã hội thích hợp, Nhà bán hàng có thể thực hiện tùy chỉnh cho các button nhằm việc hiển thị được đẹp mắt và phù hợp với bố cục giao diện của Nhà bán hàng.

Trong phần Choose Your Own Style, Nhà bán hàng thực hiện các tùy chỉnh:

 1. Tab Position: tính năng này giúp Nhà bán hàng tùy chọn vị trí đặt các button là Left (bên trái) hay Right (bên phải) màn hình.
 2. Size: giúp Nhà bán hàng điều chỉnh kích thước của button:
  • Tiny (cực nhỏ)
  • Small (nhỏ)
  • Medium (vừa)
  • Big (lớn)
 3. Button Style: phong cách của button, bao gồm:  Lưu ý: Đối với các tài khoản có tính phí, người dùng được hỗ trợ thêm một số Button Style khác:

 4. Button slider: Nhà bán hàng di chuyển điểm hiển thị màu đỏ đến khoảng cách phù hợp, button sẽ được hiển thị tương ứng.
 5. Button Color: nếu Nhà bán hàng tick chọn vào Button Color, tất cả các button sẽ được chuyển về cùng một màu sắc. Nhà bán hàng tùy chỉnh màu sắc trong bảng màu hoặc bằng mã màu.

Lưu ý: Việc hiển thị này chỉ hỗ trợ cho giao diện desktop.

Để hiển thị được cho giao diện mobile, Nhà bán hàng vui lòng sử dụng ứng dụng Social Mobile Bar do cùng Zotabox phát triển.

---

Sau khi hoàn thành các thiết lập, Nhà bán hàng nhấn Save thì các thiết lập mới có hiệu lực.

Trong quá trình thiết lập, Nhà bán hàng cũng có thể nhấn chọn Preview để xem trước hoặc Refresh your website để vào website.

hoặc


Tùy chọn hiển thị

Một tính năng mà các ứng dụng do Zotabox hỗ trợ mà Nhà bán hàng nên biết thêm và tận dụng, đó chính là tùy chình hiển thị trong tab Display Options.

Việc tùy chỉnh này giúp Nhà bán hàng thực hiện thiết lập hiển thị cho các button xã hội về thời gian, địa điểm,... giúp ích rất nhiều cho việc tối ưu tương tác với Khách mua hàng.

Để thực hiện tùy chỉnh này, Nhà bán hàng nhấn chọn vào Display Options

Hộp thoại chức năng hiển thị. Tại đây, Nhà bán hàng thực hiện các tùy chỉnh:

 • Who to show: Đối tượng nhìn thấy khung chat ứng dụng Facebook Live Chat.


  Lưu ý: Các tính năng New visitors only, Returnong visitors only, Active visitors only có tính phí.
 • Minimum screen size: Kích thước màn hình nhỏ nhất.

 • Max display frequency: Tần suất hiển thị tối đa.


  Lưu ý: Các tính năng One visit per hour, One visit per day One visit per week, One visit per month có tính phí.
 • Location (Geo): Khu vực hiển thị.


  Lưu ý:Các tính năng Display selected areas only, Don't display setected areas có tính phí.

 • Where to display: Nơi hiển thị.

  • Nếu Nhà bán hàng chọn Show on selected pages hoặc Don't show selected pages thì Nhà bán hàng chọn (các) trang hiển thị.

  • Nhà bán hàng có thể xóa hoặc thêm trang.

 • General Settings: Thiết lập chung
  1. Nhấp vào General Settings.
  2. Chọn một trong các tùy chọn sau:

  3. Nếu Nhà bán hàng chọn Show on selected pages hoặc Don't show selected pages thì Nhà bán hàng chọn (các) trang hiển thị.

  4. Nhà bán hàng có thể xóa hoặc thêm trang.

Sau khi thực hiện các tùy chọn, Nhà bán hàng nhấn Save để ứng dụng ghi nhận.


Lưu ý: Nhà bán hàng còn có thể code để tùy chỉnh CSS hoặc nhúng Widget để biến hóa ứng dụng Social Sharing Buttons tùy ý.

 1. Nhà bán hàng nhấp vào Menu.
 2. Chọn Custom CSS.

 3. Nhà bán hàng điền các đoạn code tùy chỉnh. Sau đó nhấn Save.