Bạn cần tìm gì ?

Ứng dụng Quản lý

Bao gồm tất cả các ứng dụng hỗ trợ cho việc quản lý. Hỗ trợ chủ shop tối ưu việc quản lý trên website, giúp bạn yên tâm bán hàng, dồn thời gian vào việc nghĩ ra các kế hoạch kinh doanh.

Không cần phát triển tính năng phức tạp Kho ứng dụng cuả Haravan hỗ trợ toàn vẹn từ  việc quản lý ,bán hàng, quảng cáo, thanh toán, vận chuyển ...