Ứng dụng Popup Window

Use the Pop-Up Window app to add a powerful and professional looking pop-up to your Shopify website. Notify your visitors about sales and promotions or capture newsletter and mailing list signups.

Cấu hình pop-up

Hiển thị pop-upHỗ trợ
Trong quá trình cài đặt và sử dụng, bạn có bất cứ thắc mắc nào có thể liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất:

- Phone: 1900 636 099
- Email: hi@haravan.com
- Hoặc sử dụng box chat ngay trong phần admin của shop.

Hy vọng ứng dụng Pop-up window sẽ giúp website của bạn tăng doanh thu và phát triển.