Bạn cần tìm gì ?

Ứng dụng - Kite call by AntBuddy

Hướng dẫn sử dụng AntBuddy Kite Chat

Hướng dẫn cài đặt AntBuddy Kite Call 

Chỉ có Chủ/Quản trị viên trên AntBuddy mới có thể thiết lập hệ thống Kite Call, theo các bước sau: 

Bước 1: 

Hãy tạo một nhóm hoạt động trong Kite Call. Khi đã tạo nhóm, Chủ/Quản trị viên có thể thêm các thành viên có liên quan vào nhóm. Những thành viên này đóng vai trò là Nhân viên chăm sóc khách hàng, sẽ trò chuyện với khách hàng trực tiếp từ nhóm Kite Call này. Ví dụ, chúng tôi đã tạo nhóm “Kite Call” với 5 thành viên.

Bây giờ để kích hoạt kích hoạt tính năng Kite Call, bạn chọn Đến Mall tại trang Lobby hoặc tại biểu tượng cài đặt người dùng chọn Đến Mall. 

Sau đó chọn Kite, nhấn tab Kite Call. 

Tại trang cấu hình Kite Call, trong mục Kite Call Configuration chọn nhóm mong muốn và nhấn nút “Enable Kite Call”. Ví dụ, chúng tôi kích hoạt tính năng này cho Nhóm “Kite Call” đã tạo ở trên. 

Sau khi kích hoạt thành công, bạn sẽ nhìn thấy giao diện thay đổi như sau: 

Tại giao diện cấu hình Kite Call, bạn có thể tùy chỉnh một số cấu hình:

  • Ringback media: Dùng để tải file ghi âm lời chào lúc gọi vào. (có thể thay thế)
  • Busy media: Dùng để tải file ghi âm lời báo bận khi các tổng đài viên bận (có thể thay thế)
  • Call route configuration: Dùng để chỉ định thành viên nào trong nhóm sẽ nhận được cuộc gọi từ khách hàng.

Bước 2:

Khi tính năng Kite Call trên nhóm “Kite Call” đã được kích hoạt, nhóm “Kite Call” sẽ được chuyển về mục Kite tại thanh công cụ trái thứ nhất. 

Bây giờ, bạn cần sao chép đoạn mã để nhúng vào trang website của bạn nhằm tạo cửa sổ gọi trực tuyến
Ở phần Kite Call Configuration, phần Code for deployment, nhấn “POP UP” và sao chép đoạn mã được cung cấp.


Bước 3:

Tiếp theo, bạn dán đoạn mã trên vào trang mã hóa của website. Nút gọi sẽ ngay lập tức hiển thị trên website, ví dụ: chúng tôi nhúng mã Kite Call vào trang web https://antbuddy.com , nút call sẽ xuất hiện như sau:

Khi khách hàng vào website của bạn, họ có thể nhìn thấy biểu tượng gọi điện và có thể gọi trực tiếp từ website. 
Khi khách hàng nhấn vào nút gọi điện, sẽ xuất hiện một cửa sổ pop up mới với giao diện gọi điện


Bước 4:

Chủ/Quản trị viên có thể thêm/xóa thành viên trong nhóm Kite bằng cách chọn menu drop-down từ tên nhóm: