Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Ứng dụng - Kiểm tra đơn hàng qua số điện thoại

Ứng dụng - Kiểm tra đơn hàng qua số điện thoại

Sau khi đặt được một đơn hàng, khách mua hàng gọi điện đến hỏi tình trạng đơn hàng. Thế là, Nhà bán hàng phải tốn thời gian và nhân lực cho việc trả lời với khách hàng về các thắc mắc về tình trạng đơn hàng. 

Không chủ động biết được tình trạng đơn hàng, khách mau hàng không duy trì được niềm tin nếu đơn hàng xử lý trễ nãi.

Với ứng dụng Kiểm tra đơn hàng qua số điện thoại, các phiền toái trên sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và triệt để.

Các mục liên quan


Tổng quan về ứng dụng Kiểm tra đơn hàng qua số điện thoại

Kiểm tra đơn hàng qua số điện thoại là ứng dụng được cung cấp hoàn toàn miễn phí, do nhóm Haravan Partners phát triển.

Ứng dụng dễ dàng tích hợp vào website với iframe - một dạng nhúng website cho phép Nhà bán hàng đặt trang kiểm tra đơn hàng tại bất cứ đâu trên website.

Ví dụ, Nhà bán hàng tạo một trang nội dung có tên là "kiểm tra đơn hàng của bạn" và nhúng mã vào nội dung trang để hiển thị. 

Với ứng dụng Kiểm tra đơn hàng qua số điện thoại:

 • Khách mua hàng có thể theo dõi tình trạng đơn hàng, lịch sử đặt hàng thông qua chức năng tra cứu bằng số điện thoại hay email mà không cần đăng nhập.
 • Người bán có thể gửi kèm liên kết kiểm tra đơn hàng (do ứng dụng cung cấp sẵn hoặc tạo một trang riêng trên website) cho khách mua hàng qua email đặt hàng thành công.
 • Giảm thiểu thời gian, công sức phải gọi điện thoại hỏi đơn hàng đang ở tình trạng nào cho cả Khách mua hàng lẫn Nhà bán hàng.

Cài đặt ứng dụng

 1. Nhà bán hàng truy cập vào trang ứng dụng Kiểm tra đơn hàng qua số điện thoại.
 2. Chọn Cài đặt ứng dụng.

 3. Nhập tên miền Haravan.


 4. Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, Nhà bán hàng chọn "Cài ứng dụng Kiểm tra đơn hàng qua số điện thoại".

 5. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng Kiểm tra đơn hàng qua số điện thoại.

 6. Nhà bán hàng phải chọn đồng ýCập nhật thì mới việc cài đặt mới hoàn tất và Nhà bán hàng mới có thể sử dụng được.

 7. Khi đó, Nhà bán hàng nhận được giao diện đầy đủ của trang ứng dụng Kiểm tra đơn hàng qua số điện thoại.

Sau khi  cài đặt, Nhà bán hàng truy cập vào Trang quản trị -> Ứng dụng -> Kiểm tra đơn hàng qua số điện thoại để thao tác với ứng dụng.


Cấu hình hiển thị cho ứng dụng

Sau khi hoàn tất cài đặt ứng dụng, ứng dụng đã có thể sử dụng được.

Tuy nhiên, để Khách mua hàng thực hiện được việc kiểm tra đơn hàng qua số điện thoại thì Nhà bán hàng cần cung cấp "đầu mối" thì Khách mua hàng mới biết được nơi để kiểm tra.

Có hai cách để Nhà bán hàng lựa chọn:

 1. Tạo menu liên kết cho trang kiểm tra đơn hàng qua số điện thoại.
 2. Nhúng mã để đặt khung kiểm tra vào một vị trí được chỉ định.

Tạo menu liên kết

Để biết cách thực hiện liên quan đến menu liên kết, Nhà bán hàng xem chi tiết tại đây.

Trong trang ứng dụng Kiểm tra đơn hàng qua số điện thoại, Nhà bán hàng sao chép Đường dẫn trang và dán vào liên kết cần thực hiện.

Nhúng mã

Khi thực hiện nhúng mã xong, thì hộp thoại tương tác sẽ hiện tại vị trí mà Nhà bán hàng chỉ định. Khi Khách mua hàng truy cập trang web, Khách mua hàng có thể thực hiện kiểm đơn hàng một cách dễ dàng.

 1. Trong trang ứng dụng Kiểm tra đơn hàng qua số điện thoại, Nhà bán hàng vào mục Đoạn mã nhúng và sao chép hai đoạn mã.

 2. Nhà bán hàng vào Website -> Giao diện -> Hiệu chỉnh theme.
 3. Đối với đoạn mã 1, Nhà bán hàng chọn vị trí cần hiển thị, dán đoạn mã và nhấn chọn Lưu.
 4. Đối với đoạn mã 2, vào thẻ theme.liquid, dán đoạn mã trước thẻ </body> và nhấn chọn Lưu.

Lưu ý: Nhà bán hàng phải thao tác cho cả hai đoạn mã thì ứng dụng mới có hiệu lực.


Chỉnh sửa phong cách cho hộp kiểm tra

Sau khi cài đặt và thiết lập cho ứng dụng, hộp kiểm tra sẽ trông như sau:

Đây là hộp kiểm tra mặc định mà Haravan thiết lập. Nhà bán hàng có thể chỉnh sửa "phong cách" về màu sắc, font chữ,.. cho hộp kiểm bằng cách viết đoạn mã vào khung Chỉnh sửa CSS trong trang ứng dụng Kiểm tra đơn hàng qua số điện thoại.


Cấu hình nội dung cho hộp kiểm tra

Bên cạnh việc cấu hình cho diện mạo, phong cách hộp kiểm tra, Nhà bán hàng còn có thể cấu hình nội dung cho hộp kiểm tra.

Trong ứng dụng, Nhà bán hàng có thể cấu hình cho hai nội dung: 

 • Nội dung kiểm tra đơn hàng
 • Nội dung hiển thị đơn hàng

Nội dung kiểm tra đơn hàng

Trong ứng dụng Kiểm tra đơn hàng qua số điện thoại, Nhà bán hàng chỉnh sửa đoạn mã trong khung Nội dung kiểm tra đơn hàng, và nhấn chọn Cập nhật để lưu cấu hình.

Nội dung hiển thị đơn hàng

Trong ứng dụng Kiểm tra đơn hàng qua số điện thoại, Nhà bán hàng chỉnh sửa đoạn mã trong khung Nội dung hiển thị đơn hàng và nhấn chọn Cập nhật để lưu cấu hình.


Tùy chọn ngôn ngữ

Sau khi Khách mua hàng tương tác với hộp kiểm (bằng số điện thoại hoặc email), ứng dụng sẽ trả về một thông báo về đơn hàng. 

Ứng dụng Kiểm tra đơn hàng qua số điện thoại tùy chọn ngôn ngữ cho thông báo trả về đó với một trong hai ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh (English)

 1. Trong trang ứng dụng, Nhà bán hàng kéo xuống mục Tùy chọn ngôn ngữ.
 2. Tại đây, Nhà bán hàng chọn ngôn ngữ.

 3. Nhấn chọn Cập nhật để lưu thiết lập.