Bạn cần tìm gì ?

Haravan Mobile App - Tổng quan

Bên cạnh việc quản lý website thông qua thiết bị máy tính (PC, laptop,..) thì việc quản lý website qua thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng,..)  giúp Nhà bán hàng quản lý được hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Ứng dụng Haravan dành cho thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng,..) - Haravan Mobile App đã ra đời để đáp ứng nhu cầu đó cho Nhà bán hàng.

Việc sử dụng ứng dụng giúp Nhà bán hàng:

  • Quản lý website ngay trên thiết bị di động.
  • Xem nhanh và xử lý đơn hàng. Từ đó, Nhà bán hàng có thể biết được các đơn hàng mới 24/24, và có khả năng xử lý một cách nhanh chóng.
  • Dễ dàng thiết lập một số cài đặt chung cho website.
  • Các dữ liệu được đồng bộ tự động và hai chiều từ website đến thiết bị di động và ngược lại.

Các bài viết liên quan