Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Haravan Mobile App - Thông tin tài khoản

Haravan Mobile App - Thông tin tài khoản

Nhà bán hàng xem thông tin tài khoản như sau:

  1. Nhà bán hàng vào Cài đặt.
  2. Xem thông tin phiên bản ứng dụng trên góc trái trên cùng.    • Tên cửa hàng - app
    • Tài khoản đang đăng nhập (Email)

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.