Ứng dụng Haravan - Sản phẩm

Trang Sản phẩm hiển thị thông tin liên quan đến sản phẩm. Các thông tin này giúp Nhà bán hàng nắm bắt các dữ liệu cần thiết liên quan đến sản phẩm một cách nhanh chóng.

Trên trang Sản phẩm, Nhà bán hàng có thể xem:

 • Tất cả sản phẩm: Nhà bán hàng nhấp chọn vào Tất cả sản phẩm để xem. • Nhóm sản phẩm:
  1. Nhà bán hàng chọn Nhóm sản phẩm  2. Chọn nhóm sản phẩm cần xem. • Sản phẩm đã chỉnh sửa gần đây: Nhà bán hàng chọn XEM TẤT CẢ.


 • Nhóm sản phẩm đã chỉnh sửa gần đây:
  1. Nhà bán hàng chọn XEM TẤT CẢ.  2. Chọn Nhóm sản phẩm cần xem.TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.