Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Haravan Mobile App - Phiên bản ứng dụng

Haravan Mobile App - Phiên bản ứng dụng

Nhà bán hàng có thể biết được ứng dụng đang sử dụng thuộc phiên bản nào.

  1. Nhà bán hàng vào Cài đặt.
  2. Xem thông tin phiên bản ứng dụng trên góc phải trên cùng.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.