Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Haravan Mobile App - Liên hệ với Haravan

Haravan Mobile App - Liên hệ với Haravan

 1. Nhà bán hàng vào Cài đặt.
 2. Chọn Liên hệ.


 3. Ứng dụng hiển thị thông tin liên hệ. Nhà bán hàng có thể:
  • Liên hệ qua Facebook Mesenger  • Gửi Email cho Haravan  • Gọi hỗ trợ: nhấp chọn số điện thoại cần liên hệ.   • Trụ sở chính
    • Tổng đài hỗ trợ
    • Số hỗ trợ ngoài giờ
   • Chi nhánh Hà Nội
    • Tổng đài hỗ trợ
    • Số hỗ trợ ngoài giờ
  • Gọi điện để phàn nàn, khiếu nại. 4. Khi đó, ứng dụng tự động điều hướng về kênh liên hệ mà Nhà bán hàng đã chọn.