Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Haravan Mobile App - Liên hệ với Haravan

Haravan Mobile App - Liên hệ với Haravan

 1. Nhà bán hàng vào Cài đặt.
 2. Chọn Liên hệ.


 3. Ứng dụng hiển thị thông tin liên hệ. Nhà bán hàng có thể:
  • Liên hệ qua Facebook Mesenger  • Gửi Email cho Haravan  • Gọi hỗ trợ: nhấp chọn số điện thoại cần liên hệ.   • Trụ sở chính
    • Tổng đài hỗ trợ
    • Số hỗ trợ ngoài giờ
   • Chi nhánh Hà Nội
    • Tổng đài hỗ trợ
    • Số hỗ trợ ngoài giờ
  • Gọi điện để phàn nàn, khiếu nại. 4. Khi đó, ứng dụng tự động điều hướng về kênh liên hệ mà Nhà bán hàng đã chọn.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.