Bạn cần tìm gì ?

Haravan Mobile App - Đơn hàng

Trang đơn hàng hiển thị tất cả đơn hàng hiện có trên Trang quản trị Haravan.


Trang Đơn hàng

Đơn hàng trên trang được sắp xếp và hiển thị theo thời gian phát sinh đơn hàng (từ mới đến cũ).

Trang Đơn hàng hiển thị các thông tin của đơn hàng:

  • Mã đơn hàng
  • Thời gian đặt hàng
  • Tình trạng thanh toán
  • Tình trạng giao hàng
  • Tổng giá trị đơn hàng
  • Kênh bán hàng

Trang chi tiết đơn hàng

Để xem chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng nhấp chọn đơn hàng cần xem

Trong trang chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng có thể:

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.