Bạn cần tìm gì ?

Haravan Mobile App - Đăng xuất

Nhà bán hàng thực hiện đăng xuất khỏi thiết bị di động như sau:

  1. Nhà bán hàng vào Cài đặt.
  2. Chọn Đăng xuất.


  3. Trong hộp thoại:


    • Hủy: hủy thao tác
    • Đăng xuất: xác nhận đăng xuất.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.