Bạn cần tìm gì ?

Haravan Mobile App - Cài đặt

Thay vì phải lên thiết bị để bản (PC, laptop,...), Nhà bán hàng có thể thiết lập, chỉnh sửa cấu hinh cho website ngay trên ứng dụng Haravan dành cho thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng,...). 

Mục Cài đặt hỗ trợ Nhà bán hàng một số tính năng:

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.