Bạn cần tìm gì ?

Haravan Mobile App - Cài đặt

Thay vì phải lên thiết bị để bản (PC, laptop,...), Nhà bán hàng có thể thiết lập, chỉnh sửa cấu hinh cho website ngay trên ứng dụng Haravan dành cho thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng,...). 

Mục Cài đặt hỗ trợ Nhà bán hàng một số tính năng: