Bạn cần tìm gì ?

Haravan Mobile App - Bắt đầu

Các mục liên quan


Tải ứng dụng

Để tải ứng dụng, Nhà bán hàng truy cập vào trang Haravan Mobile App. Chọn 

 App Store hoặc Google Play


Đăng nhập

Sau khi tải ứng dụng, Nhà bán hàng vào ứng dụng trong thiết bị di động để sử dụng.

Lưu ý:

  • Ứng dụng chỉ hỗ trợ đăng nhập cho Nhà bán hàng đã có tài khoản trên website Haravan.
  • Ứng dụng không hỗ trợ đăng ký tài khoản trực tiếp trên thiết bị di động.
  • Ứng dụng không hỗ trợ cho Nhà bán hàng sử dụng gói dịch vụ Business.
  • Quản trị viên bị giới hạn quyền menu Cấu hình chung, Đơn hàng, Sản phẩm không thể đăng nhập được trên ứng dụng.

Nếu chưa có tài khoản website Haravan, Nhà bán hàng truy cập vào đây để đăng ký.

  1. Nhà bán hàng vào ứng dụng. Tại trang khởi tạo, Nhà bán hàng chọn Đăng nhập.


  2. Nhà bán hàng nhập Email Mật khẩu đăng nhập.


  3. Chọn Đăng nhập.

  4. Đối với Nhà bán hàng có nhiều cửa hàng cho cùng một tài khoản, ứng dụng yêu cầu nhập tên cửa hàng muốn đăng nhập.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.