• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng Hararetail - Xem số lượng tồn kho của sản phẩm

Ứng dụng Hararetail - Xem số lượng tồn kho của sản phẩm

Khi đăng nhập vào ứng dụng Hararedtail click vào mục sản phẩm.

1. Sản phẩm có quản lý tồn kho.

  • Sản phẩm có 1 phiên bản:

        - Số lượng tồn kho của sản phẩm có 1 phiên bản hiển thị trên hình ảnh của sản phẩm.

      - Sản phẩm có 1 phiên bản khi hết hàng thì hiển thị chữ “Hết hàng” trên hình sản phẩm.

  • Sản phẩm có nhiều phiên bản:

       - Sản phẩm có nhiều phiên bản không hiển thị số lượng tồn kho sản phẩm ra ngay trên sản      phẩm đó.

      - Click vào sản phẩm để xem tồn kho từng phiên bản.

 

   - Sản phẩm có nhiều phiên bản: khi các phiên bản hết hàng thì sẽ hiển thị dấu “ - “.

2. Sản phẩm không có quản lý tồn kho

  • Sản phẩm có 1 phiên bản khong quản lý tồn kho thì hiện trên hình sản phẩm ký tự “”.

  • Sản phẩm có nhiều phiên bản và có phiên bản không có quản lý tồn kho thì hiển thị ký tự “” tương ứng với phiên bản đó.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.