• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng Hararetail - Tìm kiếm đơn hàng

Ứng dụng Hararetail - Tìm kiếm đơn hàng

Mở ứng dụng Hararetail lên, chọn mục Đơn hàng.

Các đơn hàng sẽ được liệt kê 1 dọc ở cột bên trái theo từng ngày. Bên phải sẽ hiển thị chi tiết của đơn hàng được chọn.

Các đơn hàng ở đây sẽ mặc định hiển thị tất cả đơn hàng, bạn có thể tìm kiếm đơn hàng muốn xem theo mã đơn hàng hoặc bất kỳ sản phẩm có trong đơn hàng bằng cách nhập nội dung cần tìm vào mục Tìm kiếm và ấn ENTER.

VD nếu bạn tìm kiếm từ khóa Đỏ, hệ thống sẽ liệt kê tất cả các đơn hàng có mã là Đỏ hoặc có chứa sản phẩm, mã sản phẩm có từ Đỏ.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.