• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng Hararetail - Thêm nguồn tiếp cận cho đơn hàng

Ứng dụng Hararetail - Thêm nguồn tiếp cận cho đơn hàng

Khi bạn dùng Hararetail để thanh toán, bạn có thể hỏi khách biết đến cửa hàng bạn từ đâu để lưu lại đơn hàng, từ đó bạn có thể xem báo cáo để thống kê các dữ liệu tiếp cận để đưa ra các chiến lược marketing phù hợp.

Để thêm nguồn giới thiệu của khách hàng, khi tạo đơn hàng cho khách ở mục Khách biết từ, bạn chọn dữ liệu phù hợp với khách rồi tạo đơn hàng như bình thường.

Để xem báo cáo nguồn tiếp cận:

1. Trong trang quảng trị hệ thống, bạn chọn mục Báo cáo.

2. Trong giao diện Báo cáo bạn chọn Báo cáo Đơn hàng - Nguồn Giới Thiệu.

3. Phần báo cáo các nguồn khách hàng của các đơn hàng đến từ đâu, giúp bạn dễ dàng đưa ra các chiến lược marketing thích hợp.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.