• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng Hararetail - Quản lý đơn hàng

Ứng dụng Hararetail - Quản lý đơn hàng

Hỗ trợ theo dõi và quản lý đơn hàng bán tại cửa hàng Shop,

Theo dõi được đơn hàng đó khởi tạo vào  thời điểm nào, nhân viên nào đã bán đồng thời biết được đơn hàng đó có bị hoàn tiền không.

Ghi nhận lại thông tin đơn hàng, khách mua hàng và được lưu trữ dễ dàng cho việc trích xuất hỗ trợ tốt cho việc báo cáo thống kế tình hình kinh doanh của Shop.

Đơn hàng sẽ được ghi nhận theo từng chi nhánh, và từng nhân viên bán hàng, chủ shop có thể theo dõi chi tiết được.