• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng Hararetail - Quản lý bán hàng

Ứng dụng Hararetail - Quản lý bán hàng

Hỗ trợ chủ shop bán hàng tại cửa hàng hiệu quả  tối đa.

Như một máy POS tại cửa hàng hỗ trợ bán hàng đồng bộ với hệ thống website để quản lý về: 

Thanh toán

Quản lý đơn hàng

Quản lý sản phẩm

Quản lý khách hàng

Quản lý thu chi ...

kết nối với website để hỗ trợ quản lý kinh doanh 1 nơi duy nhất, và cập nhật tình trạng kinh doanh của chủ shop.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.