• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng Hararetail - Hướng dẫn đóng ca

Ứng dụng Hararetail - Hướng dẫn đóng ca

Ấn nút đóng ca để xác nhận và tính số tiền trong ca trực.

Nhân viên sẽ đếm số tiền mặt có trong ca trực của mình, và nhập số tiền mặt thực có.

*Lưu ý: hệ thống sẽ ghi nhận lại tên của nhân viên đóng ca của chi nhánh đó

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.