• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng Hararetail - Hướng dẫn mở ca trực

Ứng dụng Hararetail - Hướng dẫn mở ca trực

Chức năng chuyển ca cho phép bạn quản lý số đơn hàng, tiền hàng của từng nhân viên trong ca trực của họ.

Để Mở chức năng chuyển ca Vào Menu > Cấu hình > Chuyển ca


- On-off chức năng chuyển ca

- On-off chức năng theo dõi tiền mặt, khi mở chức năng chuyển ca. Chức năng này giúp theo dõi tiền mặt có trong cửa hàng theo từng ca cụ thể, trách sai xót trong bán hàng.


Khi mở chức năng chuyển ca thì trên menu có thêm mục chuyển caSau khi chức năng chuyển ca đã được mở, để Mở ca bạn click dấu + để bắt đầu ca.

Ở giao diện Mở ca, nhập số tiền nhận đầu ca và ghi chú (nếu có).

Đây là số tiền thực tế khi mở ca nhân viên kiểm tiền trong két đếm được.

Chức năng này nhằm kiểm soát số tiền mặt có trong két trong mỗi lần chuyển ca.

Chú ý, nếu chức năng Theo dõi tiền mặt không được bật thì sẽ không có mục Nhập số tiền đầu ca.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.