• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng Hararetail - Hoàn tiền cho đơn hàng

Ứng dụng Hararetail - Hoàn tiền cho đơn hàng

Để hoàn tiền cho đơn hàng đã thanh toán thành công trong Hararetail, bạn vào phần Đơn hàng. Chọn đơn hàng mà bạn muốn hoàn tiền, nếu đơn đó đã có xác nhận thanh toán thì sẽ xuất hiện nút Hoàn tiền.

Click nút Hoàn tiền bạn sẽ ra giao diện Lý do hoàn tiền, nhập lý do và bấm xác nhận là xong.

Lưu ý: khi hoàn tiền trong Hararetail sẽ hoàn lại toàn bộ tiền của đơn hàng.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.