• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng Hararetail - Điều chỉnh tiền trong ca

Ứng dụng Hararetail - Điều chỉnh tiền trong ca

Trong quá trình bán hàng sẽ có những trường hợp phải bỏ thêm tiền vào két, hoặc chủ shop rút tiền từ két ra.

Vì vậy chức năng " Điều chỉnh" sẽ giúp chủ shop quản lý tốt hơn số tiền mặt có trong két. Hệ thống sẽ ghi nhận lại mọi hoạt động rút hoặc nạp tiền và két từ đó thống nhất số tiền thực tế có trong két.

Hỗ trợ chủ Shop ghi nhận tiền mặt thực sự có trong két, Nhân viên không thể gian lận trong quá trinh bán hàng.

CHÚ Ý: bạn chỉ có thể điều chỉnh 1 ca nếu ca đó còn trong trạng thái mở.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.