Ứng dụng Hararetail - Chuyển ca

Chức năng chuyển ca cho phép bạn quản lý số đơn hàng, tiền hàng của từng nhân viên trong ca trực của họ.

Mở chức năng chuyển ca


- On-off chức năng chuyển ca

- On-off chức năng theo dõi tiền mặt, khi mở chức năng chuyển ca. Chức năng này giúp theo dõi tiền mặt có trong cửa hàng theo từng ca cụ thể, trách sai xót trong bán hàng.


Khi mở chức năng chuyển ca thì trên menu có thêm mục chuyển ca


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.