• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng Hararetail - Cấu hình nhân viên

Ứng dụng Hararetail - Cấu hình nhân viên

*Lưu ý: chỉ có chủ shop mới được phép cấu hình

Để thiết lập cấu hình chung, bạn vào Cấu hình - Nhân viên.

Bạn có thể chỉnh sửa mật khẩu đăng nhập Hararetail cho từng nhân viên bằng cách ấn vào nút chỉnh sửa của nhân viên đó.

Ở trang chỉnh sửa thông tin, bạn nhập mật khẩu đăng nhập mới rồi lưu là được.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.