• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng Hararetail - Cấu hình hóa đơn

Ứng dụng Hararetail - Cấu hình hóa đơn

*Lưu ý: chỉ có chủ shop mới được phép cấu hình

Để cấu hình hóa đơn, bạn vào Cấu hình - Hóa đơn.

Chọn khổ giấy in hóa đơn: cho phép bạn tùy chọn khổ giấy in phù với thiết bị của bạn.

Cấu hình mục hiện thị: cho phép bạn ẩn hiện các thông tin như tên cửa hàng, tên nhân viên bán hàng, lời chào ở cuối đơn... Tùy theo nhu cầu của bạn, có thể cho ẩn hoặc hiện các mục thích hợp.

Sau khi thiết lập xong, bạn ấn "Lưu" nhé.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.