• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng Hararetail - Cấu hình hóa đơn

Ứng dụng Hararetail - Cấu hình hóa đơn

*Lưu ý: chỉ có chủ shop mới được phép cấu hình

Để cấu hình hóa đơn, bạn vào Cấu hình - Hóa đơn.

Chọn khổ giấy in hóa đơn: cho phép bạn tùy chọn khổ giấy in phù với thiết bị của bạn.

Cấu hình mục hiện thị: cho phép bạn ẩn hiện các thông tin như tên cửa hàng, tên nhân viên bán hàng, lời chào ở cuối đơn... Tùy theo nhu cầu của bạn, có thể cho ẩn hoặc hiện các mục thích hợp.

Sau khi thiết lập xong, bạn ấn "Lưu" nhé.