• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng Hararetail - Cấu hình chung

Ứng dụng Hararetail - Cấu hình chung

*Lưu ý: chỉ có chủ shop mới được phép cấu hình

Để thiết lập cấu hình chung, bạn vào Cấu hình - Cấu hình chung.

Tại đây có 2 option dạng on-off để bạn lựa chọn:

- Cho phép tự động in hóa đơn: nếu thiết lập On, khi bạn lập hóa đơn xong, hệ thống sẽ tự động in hóa đơn.

- Cho phép hiện thị nút scroll: nếu thiết lập On, ở giao diện sản phẩm sẽ xuất hiện nút scroll to top để thuận tiện khi dùng các màn hình cảm ứng.