• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng Hararetail - Cấu hình chung

Ứng dụng Hararetail - Cấu hình chung

*Lưu ý: chỉ có chủ shop mới được phép cấu hình

Để thiết lập cấu hình chung, bạn vào Cấu hình - Cấu hình chung.

Tại đây có 2 option dạng on-off để bạn lựa chọn:

- Cho phép tự động in hóa đơn: nếu thiết lập On, khi bạn lập hóa đơn xong, hệ thống sẽ tự động in hóa đơn.

- Cho phép hiện thị nút scroll: nếu thiết lập On, ở giao diện sản phẩm sẽ xuất hiện nút scroll to top để thuận tiện khi dùng các màn hình cảm ứng.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.