• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng Hararetail - Cấu hình bán hàng

Ứng dụng Hararetail - Cấu hình bán hàng

*Lưu ý: chỉ có chủ shop mới được thay đổi cấu hình

Cấu hình bán hàng cho phép bạn cấu hình cho thiết bị đó có thể bán hàng khi sản phẩm đã hết hàng hoặc xem tất cả sản phẩm của shop.

Để cấu hình bạn vào Cấu hình - Bán hàng.

Tại đây có 2 option dạng on-off để bạn lựa chọn:

- Cho phép bán hàng khi hết hàng tồn kho: nếu bạn để On nghĩa là khi sản phẩm của bạn có quản lý tồn kho mà sản phẩm hết hàng vẫn cho phép thêm hàng vào giỏ hàng để lập hóa đơn cho khách, nếu để Off sẽ không cho phép thêm hàng vào giỏ hàng.

- Ẩn sản phẩm hết hàng: nếu để On thì sản phẩm nào hết tồn kho sẽ không hiển thị. Trường hợp bạn có nhiều cửa hàng, để On đồng nghĩa với việc cửa hàng nào chỉ thấy sản phẩm của cửa hàng đó. 

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.