• Trang chủ
  • ->
  • Ứng dụng Hararetail - Cấu hình địa chỉ

Ứng dụng Hararetail - Cấu hình địa chỉ

Lưu ý: dành cho tài khoản chủ hoặc tài khoản được phân quyền

Cấu hình địa chỉ bán hàng cho thiết bị.
Địa chỉ bán hàng của các cửa hàng sẽ được lấy từ admin website của bạn.

Nếu bạn có nhiều chi nhánh bán hàng thì với lần đầu tiên đăng nhập vào Hararetail của bất kỳ trình duyệt nào, bạn phải là " Chủ tài khoản " để chọn địa chỉ bán hàng cho trình duyệt đó.

Sẽ có các trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp 1:  Trình duyệt lần đầu tiên sử dụng POS

- Phải là chủ tài khoản mới vào được POS để cài đặt địa chỉ bán hàng tương ứng cho trình duyệt => Bắt buộc phải chọn chi nhánh mới tiếp tục bán hàng được.


- Nếu nhân viên đăng nhập vào sẽ có thông báo yêu cầu quyền truy cập là chủ tài khoản và nhân viên đó sẽ bị văng ra ko đăng nhập được nữa.

Trường hợp 2: Trình duyệt đã được cấu hình địa chỉ cho POS nhưng xoá lịch sử web.

- Sẽ được tính vào trường hợp 1 => Chủ tài khoản phải đăng nhập vào và cấu hình lại địa chỉ bán hàng cho POS của trình duyệt đó.

Trường hợp 3: Shop chỉ có 1 địa chỉ bán hàng.

- Nhân viên sẽ được vào bán hàng trực tiếp mà không cần cài đặt chi nhánh bán hàng cho POS.
- Lưu ý: Với trường hợp này, sau này Chủ shop có nhu cầu mở rộng kinh doanh => có thêm nhiều chi nhánh.

+ Trình duyệt sẽ mặc định POS đang bán hàng và tính đơn hàng, trừ kho sản phẩm tại kho chính.
+ Cần thay đổi địa chỉ bán hàng để cập nhật chính xác đơn hàng được bán, số lượng sản phẩm bán được trừ từ kho ( chi nhánh) nào thì Chủ shop phải vào cấu hình địa chỉ bán hàng cho trình duyệt.
+ Chỉ chủ shop mới được quyền thấy danh mục cấu hình và vào thay đổi địa chỉ bán hàng.


** Địa chỉ chi nhánh bán hàng của POS được cài đặt và ràng buộc trên trình duyệt sử dụng POS, nếu như chủ shop đổi trình duyệt khác - tương đương với việc phải cấu hình địa chỉ bán hàng lại từ đầu để tiếp tục bán hàng **

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.