Ứng dụng - HaraRetail


I. Cài app và đăng nhập

1. cài app2. Tạo mã đăng nhập mới

II. Cấu hình( dành cho account owner)

1. Cấu hình địa chỉ bán hàng cho thiết bị.2. Thay đổi pass đăng nhập cho nhân viên

 


3. Cấu hình dung hiển thị trong hóa đơn, khổ giấy- Chọn khổ giấy in hóa đơn( mặc đinh In nhiệt khổ 58mm)
- Chọn nội dung hiên khi trên đơn hàng
- Ấn nút lưu  để lưu lại cấu hình


4. Cấu hình cho phép bán hàng khi hết tồn kho (order, tạo đơn hàng khi hết tồn kho)

- Nhấp vào button để on-off  bán hang khi hết tồn kho


5. Chức năng chuyển ca (chức năng mở rộng mở rộng)

- On/Off chức nang chuyển ca
- On/Off chức năng track tiền mặt khi mở chức năng chuyển ca.

Khi mở chức năng chuyển ca thì trên menu có thêm tab chuyển ca


6. Cấu hình mở rộng (hiển thị button scroll, auto in đơn hàng sau khi checkout):

- On/Off tự động in hóa đơn :

+ On : tự động in hóa đơn khi checkout đơn hàng thành công

On-off nut scroll màn hình

On : hiển thị nút scroll hỗ trợ màn hình pc cảm ứng.III. checkout sản phẩm
1. Search sản phẩm

Search sản phẩm theo tên , barcode.


2. Search variant.


3. Scan barcode.

4. Order sản phẩm, thay đổi quantity, giảm giá trên line item
- Nhập số lượng sản phẩm


- Giảm giá trên line item
- Nhập giảm giá- Sauk khi nhập giảm giá

- Đến trang checkout đơn hàng


4. Checkout

Chọn Phương thức thanh toán
Nhập giảm giá trên toàn bộ đơn hàng
Nhập tiền khách đưa để tính tiền thối
Điền thông tin khách hàng (nếu có).
Ấn Đặt hàng

Thông báo đặng hàng thành công và in đơn hàng


5. In đơn hàng
In đơn hàng sau khi checkout thành công

 

In         đơn hàng trong page đơn hàng


IV. Xem đơn hàng
1.xem lại đơn hang,tìm đơn hàng.2. Hoàn trả đơn hàng3. In lại đơn hàng.

V. Chuyển ca
1. Mô tả chức năng
Tạo ca làm việc, tên nhân viên, thay đổi lượng tiền mặt trong mỗi ca

2. Tạo ca


- Nhập số tiền mặt hiện có khi tạo ca (nếu mở track cash)
- Ghi chú


3.tạo điều chỉnh lượng tiền mặt trong ca (nếu mở track cash trong cấu hình chuyển ca):


- Nhập số tiền lấy ra , hoặc thêm vào
- Lý do.


4. Đóng ca.
Xác nhận số tiền


Tạo điều chỉnh cuối

Hỗ trợ

1900636099
hi@haravan.com
haravan.com

Hình ảnh ứng dụng

HaraRetail
HaraRetail
HaraRetail
HaraRetail
HaraRetail
HaraRetail
HaraRetail


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.