Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Ứng dụng - Facebook Chat trên Website

Ứng dụng - Facebook Chat trên Website

Facebook được xem là mạng xã hội lớn nhất toàn cầu hiện nay với số lượng người dùng lên đến hàng tỷ. Do tính phổ biến của Facebook, Nhà bán hàng thường sử dụng FanPage Facebook là một kênh bán hàng khác. 

Thông thường, Nhà bán hàng chỉ có thể lựa chọn một trong hai phương án: Tương tác với khách hàng chỉ thông qua khung chat trên website hay trực tiếp trên FanPage.

Điều đó dường như không phát huy hết hoàn toàn việc tương tác một cách tối đa nhất. 

Với ứng dụng Facebook Chat trên Website, trang web của Nhà bán hàng có thể kết hợp cả hai phương án tương tác trên trong cùng một ứng dụng!

Các mục liên quan


Tổng quan về ứng dụng Facebook Chat trên Website

Ứng dụng Facebook Chat trên Website do nhóm Haravan Partners phát triển, hỗ trợ Nhà bán hàng sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Ứng dụng Facebook Chat trên Website được xem là sự kết hợp của việc chat trên website với tương tác quan FanPage. Khi một tin nhắn từ khách hàng trong ứng dụng Facebook Chat trên Website, thì đồng thời tin nhắn đó cũng được chuyển đến trang FanPage Facebook.

Với ứng dụng Facebook Chat trên Website, Nhà bán hàng không lần phải trực cùng lúc trên website và trên FanPage, hay lo sợ nhỡ mất tin nhắn khách hàng từ một trong hai kênh. 

Facebook Chat trên Website còn nhận diện khách hàng và lưu lại lịch sử Chat và mua hàng của khách với tính năng mở rộng thông minh.


Cài đặt ứng dụng

 1. Nhà bán hàng truy cập vào trang ứng dụng Facebook Chat trên Website.
 2. Chọn Cài đặt ứng dụng.


 3. Nhập tên miền Haravan.


 4. Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, Nhà bán hàng chọn "Cài ứng dụng Facebook Chat trên Website".

 5. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng Facebook Chat trên Website.

Để sử dụng ứng dụng, Nhà bán hàng truy cập vào Trang quản trị Haravan -> Ứng dụng -> Facebook Chat trên Website.


Thiết lập ứng dụng

Sau khi cài đặt ứng dụng, Nhà bán hàng vào trong ứng dụng Facebook Chat trên Website để thực hiện thiết lập.

Tại đây, Nhà bán hàng cần:

 1. Sao chép đường dẫn fanpage Facebook của Nhà bán hàng vào khung "Chọn Fanpage Facebook của bạn". Đây là thao tác bắt buộc để ứng dụng ghi nhận fanpge và dẫn cuộc chat về fanpage của Nhà bán hàng.
 2. Thực hiện Cài đặt tab chat. Thao tác này không bắt buộc, Nhà bán hàng có thể giữ nguyên mặc định hoặc thay đổi tùy ý.
  • Nội dung
  • Màu chữ
  • Màu nền
  • Màu viền khung
  • Vị trí: Phải (mặc định) hoặc Trái.
  • Trạng thái: 
   • On: ứng dụng được kích hoạt và hiển thị.
   • Off: nếu Nhà bán hàng muốn tắt ứng dụng thì kích hoạt trạng thái về Off.
  • Bật tự động cửa sổ chat: bao gồm hai trạng thái:
   • On: Cửa sổ chat tự động bật hiển thị.


   • Off: Cửa sổ chat nằm ẩn, chỉ hiển thị khi người dùng nhấn chuột vào.

 3. Sau khi thực hiện xong các tùy chỉnh, Nhà bán hàng nhấn chọn Áp dụng giao diện hiển thị.
  Lưu ý: Nhà bán hàng cũng cần thực hiện thao tác nhấn chọn Áp dụng giao diện hiển thị mỗi khi thay đổi giao diện mới cho website.

Sau khi thực hiện xong cài đặt và thiết lập, mỗi khi có tin nhắn từ khung chat, thì tin nhắn đó sẽ được chuyển về fanpage Nhà bán hàng.