• Trang chủ
 • ->
 • Ứng dụng đồng bộ Kiotviet - V3

Ứng dụng đồng bộ Kiotviet - V3

Hướng dẫn sử dụng kiotviet

 1. Tổng quan.

Ứng dụng kiotviet version 3 là ứng dụng trung gian giúp kết nối giữa cửa hàng kiot và cửa hàng haravan:

 • Đồng bộ sản phẩm giữa cửa hàng Haravan với Ki-ốt Việt.
 • Cập nhật các sự thay đổi sản phẩm từ Ki-ốt Việt sang website Haravan.
 • Đồng bộ trạng thái đơn hàng qua lại giữa Ki-ốt Việt và haravan.

 

 1. Hướng dẫn sử dụng
 • Giao diện đăng nhập Kiot-Việt , nhập tài khoản Admin Kiotviet để sử dụng

 

 

 

 • Sau khi đăng nhập, sẽ có màn hình chọn cấu hình đồng bộ

Tương ứng điền đầy đủ các trường tương ứng để đồng bộ sản phẩm một cách chính xác.

 1. “Chọn chi nhánh” nào thì đơn hàng sẽ đồng bộ trạng thái đến chi nhánh đó.
 2. “Cấu hình đồng bộ tồn kho”: ở đây ta có 2 lựa chọn.
 • Đồng bộ tất cả tồn kho của tất cả chi nhánh về haravan.
 • Chỉ đồng bộ tồn kho từ chi nhánh đã chọn ở mục 1.
 1. Chọn nơi xử lý đơn hàng:
 • Chọn ở đâu thì xử lý đơn hàng tại đó, sau một thời gian sẽ đồng bộ trạng thái đơn hàng sang bên còn lại
 • Ví dụ: Chọn đơn hàng tại Haravan thì đơn hàng phát sinh bên Kiotviet sẽ được đẩy và xử lý về xác nhận( mọi thao tác xử lý đơn hàng, cập nhật tồn kho…) Cũng như chuyển giao đơn hàng cho nhà vận chuyển tại hệ thống Haravan. Và sau đó sẽ được đồng bộ trạng thái đơn hàng về ngược lại hệ thống Kitviet.
 1. Chọn thuộc tính sản phẩm của Kiot-Việt mà bạn muốn đồng bộ đè lên haravan


 •  Màn hình cho biết thông tin kết nối đến Ki-ốt Việt, các tùy chọn đã thiết lập từ lúc đăng nhập ứng dụng.

[Ngắt kết nối]: ngắt kết nối với cửa hàng Ki-ốt Việt

Trường hợp bạn không muốn kết nối đồng bộ sản phẩm, đơn hàng với Kiotviet nữa.

Khi ngắt kết nối sẽ tự động chuyển lại về trang đăng nhập, để bạn đăng nhập lại khi muốn kết nối đồng bộ.

 • Màn hình danh sách sản phẩm đồng bộ từ Kiotviet sang Haravan

 1. [Kích hoạt tự đồng bộ]: Khi nhấn vào button này ứng dụ sẽ tự động thực hiện quá trình chuyển sản phẩm từ Kiotviet sang Haravan. Sau một khoảng thời gian, các sản phẩm Ki-ốt Việt sẽ tự động được chuyển sang cửa hàng tại haravan (tự động chuyển khi có sản phẩm mới).
 2. [Đồng bộ]: Khác với trường hợp tự đồng bộ, chức năng này sẽ chuyển ngay sản phẩm mới nhất từ cửa hàng Ki-ốt Việt sang haravan (chỉ thực hiện một lần duy nhất khi nhấn).
 3. Trạng thái: Đây là trạng thái cho biết sản phẩm đó đã có bên haravan hay chưa.

 

 • Màn hình liệt kê danh sách sản phẩm

 1. [Chuyển dữ liệu]: Khi nhấn vào button này, ứng dụng sẽ chuyển toàn bộ sản phẩm haravan sang cửa hàng Ki-ốt Việt.
 2. Trạng thái: Đây là trạng thái cho biết sản phẩm đó đã được chuyển sang Ki-ốt Việt hay chưa.

 

 • Màn hình danh sách đơn hàng Haravan


 1. [Đồng bộ lỗi]: Chỉ những đơn hàng không thể đồng bộ qua Ki-ốt mới. Khi nhấn vào button này, ứng dụng sẽ hiển thị lỗi vì sao đơn hàng này không thể chuyển qua được Ki-ốt Việt.
 2. [Đồng bộ sang kiot]: Dùng button này để chuyển lại đơn hàng qua Ki-ốt Việt khi đã sửa được lỗi đồng bộ.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.