Bạn cần tìm gì ?

Ứng dụng - Data history tracking

Một điều được xem là khá quan trọng khi Nhà bán hàng lựa chọn kinh doanh Thương mại điện tử chính dữ liệu bán hàng. Các dữ liệu liên quan đến sản phẩm, đơn hàng và khách hàng giúp Nhà bán hàng biết được thông tin và có kế hoạch quản lý thích hợp. 

Phải làm sao khi Nhà bán hàng lỡ tay xóa một sản phẩm, một đơn hàng, hay một khách hàng? Hành động xóa không thể hoàn tác và không thể phục nguyên dữ liệu. Sẽ ra sao nếu dữ liệu này mất đi?

Đó là lý do Nhà bán hàng cần đến ứng dụng Data history tracking - ứng dụng giúp Nhà bán hàng lưu trữ lại dữ liệu sản phẩm, đơn hàng, khách hàng trong thời gian 2 tuần và phục hồi khi Nhà bán hàng cần.

Các mục liên quan


Tổng quan về ứng dụng Data history tracking

Data history tracking là ứng dụng do Haravan Partners phát triển, hỗ trợ Nhà bán hàng dùng thử 15 ngày trước khi sử dụng chính thức với mức phí 60,000đ/tháng.

Ứng dụng cho phép Nhà bán hàng lưu lại tất cả lịch sử thao tác (hay còn lại là log) liên quan đến sản phẩm, đơn hàng hay khách hàng.

Nếu Nhà bán hàng lỡ tay xoá hay chỉnh sửa và muốn quay lại phiên bản trước, Data history trạcking sẽ giúp phục hồi lại các thông tin cần thiết đó.


Cài đặt ứng dụng

 1. Nhà bán hàng truy cập vào trang ứng dụng Data history tracking.
 2. Chọn Cài đặt ứng dụng.

 3. Nhập tên miền Haravan.


 4. Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, Nhà bán hàng chọn "Cài ứng dụng Data history tracking".

 5. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng Data history tracking.


Để sử dụng ứng dụng, Nhà bán hàng truy cập vào Trang quản trị Haravan -> Ứng dụng -> History tracking.

Sau khi cài đặt ứng dụng, Nhà bán hàng cần lưu ý “Cập nhật” sản phẩm 1 lần trong phần sản phẩm trước khi thực hiện các thao tác khác.

Lưu ý:

 • Lịch sử lưu tối đa 2 tuần (sau 2 tuần log sẽ bị xóa khỏi ứng dụng).
 • Lịch sử được ghi nhận kể từ thời điểm Nhà bán hàng cài đặt thành công ứng dụng.

Danh sách sản phẩm

Ứng dụng ghi nhận hai loại thao tác với sản phẩm: Xóa hoặc Cập nhật. Để xem lịch sử cho sản phẩm, Nhà bán hàng chọn tab Danh sách sản phẩm trong ứng dụng Data history tracking.

Trong danh sách sản phẩm, ứng dụng cung cấp cho Nhà bán hàng các thông tin sau:

 • Tên sản phẩm:
  • Ảnh đại diện sản phẩm
  • Tên sản phẩm 
 • Trạng thái: các thông tin liên quan đến thao tác
  • Xóa/Cập nhật.
  • Thời gian thao tác
 • Ngày tạo: ngày sản phẩm được khởi tạo trên Trang quản trị.

Mục Thao tác hỗ trợ Nhà bán hàng xem trước hay phục hồi sản phẩm:

 1. Nhà bán hàng nhấn vào Chi tiết.

 2. Nhấn chọn Phục hồi và xác nhận lại trong cửa sổ thông báo.

Mẹo: Nhà bán hàng có thể chọn Xem trước trước khi Phục hồi.

 1. Chọn Xem trước.


 2. Chọn Phục hồi.

Đối với sản phẩm bị xoá, ứng dụng sẽ tiến hành tạo mới một sản phẩm giống hệt nếu Nhà bán hàng muốn phục hồi. Tuy nhiên, ứng dụng không phục hồi được hình ảnh, danh mục nhóm, seo, metafield.Danh sách khách hàng

Cũng giống như sản phẩm, mỗi thao tác đối với khách hàng cũng được ứng dụng Data history tracking ghi nhận, và được ghi trong tab Danh sách khách hàng.


Tại đây, Nhà bán hàng có thể xem được các thông tin:

 • Email
 • Tên khách hàng 
 • Địa điểm
 • Tổng đơn hàng
 • Ngày tạo

Lưu ý: Các thông tin được hiển thị theo thông tin được cập nhật gần nhất.

Mục Thao tác hỗ trợ Nhà bán hàng xem lại thông tin của khách hàng:

 1. Nhấn chọn Chi tiết.

 2. Chọn Xem trước.

 3. Ứng dụng hiển thị cửa sổ thông tin của khách hàng.Danh sách đơn hàng

Cũng giống như khách hàng, mỗi thao tác đối với đơn hàng (cập nhật hoặc xóa) đều được ứng dụng Data history tracking ghi nhận. Nhà bán hàng xem lịch sử tab Danh sách đơn hàng.


Trong danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng xem được các thông tin sau: 
 • Mã đơn hàng 
 • Trạng thái: Xóa hoặc Cập nhật.
 • Giao hàng: trạng thái giao hàng của đơn hàng.
 • Thanh toán: trạng thái thanh toán của đơn hàng.
 • COD: trạng thái COD của đơn hàng.
 • Ngày cập nhật: ngày thực hiện thao tác Xóa hoặc Cập nhật.
Mục Thao tác hỗ trợ Nhà bán hàng xem lại thông tin của đơn hàng:
 1. Nhấn chọn Chi tiết.

 2. Chọn Xem trước.

 3. Ứng dụng hiển thị cửa sổ thông tin của đơn hàng.