Bạn cần tìm gì ?

Ứng dụng - Ap Wishlist

Whislist (Danh sách mong đợi) là một danh sách bao gồm các sản phẩm yêu thích mà một Khách mua hàng ghi nhận.

Danh sách yêu thích có thể cung cấp cho Nhà bán hàng nhiều thông tin thú vị: sở thích, quan tâm, độ tuổi, giới tính,... Từ đó, Nhà bán hàng tạo ra các chiến dịch tiếp thị phù hợp.

Đối với Khách mua hàng, danh sách yêu thích giúp họ lưu trữ những sản phẩm quan tâm, yêu thích để dễ dàng tìm lại khi cần.

Ứng dụng Ap Wishlist được ra đời nhằm giúp Nhà bán hàng thực hiện điều này.

Các mục liên quan


Tổng quan về ứng dụng Ap Wishlist

Ứng dụng Ap Wishlist do Apollo phát triển, với chi phí cài đặt và sử dụng là 20,000đ/tháng. Nhà bán hàng được phép trải nghiệm dùng thử trong 15 ngày.

Ứng dụng Ap Wishlist:

 • Giúp Khách mua hàng lưu lại các sản phẩm quan tâm và yêu thích, theo dõi và mua sản phẩm.
 • Giúp Nhà bán hàng biết được các khách hàng quan tâm đến sản phẩm nào, để đưa ra các cách tiếp cận tới khách hàng. 
 • Thiết kế giao diện màn hình đẹp - responsive design, hiển thị hỗ trợ tốt trên tất cả các trình duyệt phổ biến.
 • Không bị giới hạn trang, áp dụng cho tất cả các trang sản phẩm.
 • Có thông báo sử dụng popup, nhiều tính năng làm tăng thêm trải nghiệm của người dùng.
 • Cài đặt dễ dàng, trực quan, không yêu cầu biết lập trình. 
 • Hỗ trợ Nhà bán hàng tự thay đổi điều chỉnh tất cả text - thông báo.

Cài đặt ứng dụng

 1. Nhà bán hàng truy cập vào trang ứng dụng Ap Wishlist.
 2. Chọn Cài đặt ứng dụng.

 3. Nhập tên miền Haravan.

 4. Nhà bán hàng nhập tên cửa hàng (ví dụ như aptest4.myharavan.com) hoặc apollotheme để đăng nhập vào ứng dụng.
 5. Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, Nhà bán hàng chọn "Cài ứng dụng Ap Wishlist".

 6. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng Ap Wishlist.

Để sử dụng ứng dụng, Nhà bán hàng hà bán hàng truy cập vào Trang quản trị Haravan -> Ứng dụng -> Ap Wishlist.


Tạo trang Danh sách mong đợi 

Sau khi cài đặt ứng dụng, Nhà bán hàng truy cập vào ứng dụng và thực hiện các thiết lập cần thiết.

Trang mong đợi (Wishlist page) là trang tập hợp danh sách tất cả sản phẩm mà một tài khoản khách hàng (phân biệt bằng email) nhấn Wishlist button

Tạo Trang "Danh Sách Mong Đợi"

Để tạo được trang Danh sách mong đợi, Nhà bán hàng vào Tổng hợp > Tạo Trang "Danh Sách Mong Đợi", và làm theo các bước hướng dẫn.

Minh họa cho trang nội dung Danh sách mong đợi:

Tạo menu liên kêt cho trang Danh sách mong đợi

Nhà bán hàng nên tạo một menu liên kết để Khách mua hàng có thể truy cập vào trang Danh sách mong đợi của riêng họ một cách dễ dàng và thuận tiện. 

Cách thực hiện menu liên kết, Nhà bán hàng tham khảo chi tiết tại đây.

Nhà bán hàng chọn loại Liên kết đến... là "Trang" và chọn trang đích là "Danh sách mong đợi" (đây là trang được Nhà bán hàng tạo theo hướng dẫn phía trên).


Thiết lập trang Danh sách mong đợi 

Sau khi đã tạo được trang Danh sách mong đợi trong ứng dụng cũng như trên menu liên kết, Nhà bán hàng còn có thể thực hiện tùy chỉnh cho trang.

Chỉnh Sửa Tiêu Đề Trên Đầu Danh Sách

Khi Khách mua hàng truy cập vào trang này, họ sẽ thấy được tất cả các sản phẩm đã nhấn yêu thích. Tùy theo từng trong mà trang danh sách mong đợi sẽ hiển thị tương ứng:

 1. Trường hợp 1: Khách mua hàng chưa đăng nhập tài khoản.

 2. Trường hợp 2: Khách mua hàng đã đăng nhập nhưng chưa có sản phẩm trong danh sách mong đợi.

 3. Trường hợp 3: Khách mua hàng đã đăng nhập nhưng có sản phẩm trong danh sách mong đợi.

Để thực hiện các tùy chỉnh cho nội dung này, Nhà bán hàng vào Tổng hợp > Chỉnh Sửa Tiêu Đề Trên Đầu Danh Sách. Tại đây, có 9 phần mà Nhà bán hàng có thể thực hiện tùy chỉnh:

 • (1) , (2) , (3) , (4) , (5) các trương thông tin được hiển thị trong trang danh sách mong đợi đã đăng nhập, cho cả 2 trường hợp 2 và 3. Nhà bán hàng có thể tùy chỉnh tên các trường này vào ô tương ứng.
 • (6) hiển thị nội dung cho hành động Thêm vào giỏ.
 • (7) thể hiện nội dung thông báo trường hợp 2.
 • (8) hiển thị nội dung trong trang danh sách mong đợi đã đăng nhập, cho cả 2 trường hợp 2 và 3.
 • (9) là nội dung thông báo cho trường hợp 1. 

Tiêu Đề Danh Sách

Bên cạnh tùy chỉnh nội dung, ứng dụng Ap Wishlist còn hỗ trợ Nhà bán hàng tùy chỉnh màu sắc cho trang Danh sách mong đợi.

Để thực hiện, Nhà bán hàng vào Tùy chỉnh button Thêm vào Danh sách mong muốn & Tiêu đề danh sách, sau đó vào Tiêu Đề Danh Sách: và thực hiện các thiết lập:

 • Chỉnh màu nền. Màu mặc định là whitesmoke.
 • Chỉnh màu chữ. Màu mặc định là #333333.

Tạo và tùy chỉnh Wishlist button

Wishlist button là một nút CTA mà khi Khách mua hàng nhấn vào, sản phẩm đó được thêm vào trang Danh sách mong đợi của họ.

Để Khách mua hàng có thể thực hiện được thao tác đó, Nhà bán hàng cần tạo Wishlist button cho sản phẩm.

Tạo Wishlist button

Nhà bán hàng thao tác tạo Wishlist button theo các bước sau:

 1. Sao chép đoạn mã sau. 

  {%include'ap-wishlist-product'%}
 2. Nhà bán hàng vào Trang quản trị > Website > Giao diện > Hiệu chỉnh theme.
 3. Nhà bán hàng tìm tệp product-loop.liquid (đối với một số giao diện thì có thể là trang product-grid.liquid, product-homepage.liquid,...), dán đoạn mã vào vị trí cần hiển thị.

Nút Wishlist button hiển thị như hình:

Hiệu chỉnh Wishlist button

Mặc định, nút Wishlist button sẽ hiển thị lời kêu gọi là "Thêm vào DS". Dòng nội dung này có thể không phù hợp với thiết kế product-loop của giao diện hay Nhà bán hàng muốn tạo một nội dung chuyên biệt hay có tính hấp dẫn hơn.

Khi đó, Nhà bán hàng vào Tùy chỉnh button Thêm vào Danh sách mong muốn & Tiêu đề danh sách, sau đó vào Button Thêm Vào Danh Sách: để thực hiện thiết lập.

 • Tên của button: nội dung CTA cho nút Wishlist button.
 • Tên của button sau khi thêm thành công: nội dung thể hiện thay cho "tên của button" sau khi sản phẩm này được thêm vàp trang Danh sách mong đợi.

Lưu ý: Nhà bán hàng không thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào đối với Vị trí đặt button.

Tùy chỉnh nội dung thông báo khi thêm mới

Khi Khách mua hàng nhấn thêm mới một sản phẩm vào danh sách mong đợi của họ, ứng dụng sẽ hiển thị một dòng thông báo để Khách mua hàng biết được hành động này thành công hay thất bại.

Nhà bán hàng vào Tổng hợp > Other text, Nhà bán hàng tùy chỉnh nội dung thông báo khi thành công và thất bại.


Tùy chỉnh CSS

Bên cạnh các chức năng như tạo và thiết lập trang Danh sách mong đợi, tạo và thiết lập Wishlist button, Nhà bán hàng còn có thể thực hiện tùy chỉnh thêm trong ứng dụng Ap Wishlist thông qua Tùy chỉnh Css.

Lưu ý là chức năng này chỉ dành cho những Nhà bán hàng biết về lập trình front-end.


Lưu ý:

 • Các thao tác chỉnh sửa trên ứng dụng đều phải Save thì mới có hiệu lực.
 • Để vào trang website, Nhà bán hàng có thể nhấn Xem để điều hướng trực tiếp.