Bạn cần tìm gì ?

Tuỳ chọn mục thanh toán

Nhà bán hàng có thể chỉnh sửa một số trường trên các trang thanh toán của mình để nó thành bắt buộc, tùy chọn hoặc ẩn.

Ví dụ: một số Khách mua hàng không muốn cung cấp số điện thoại của họ trong thời gian thanh toán trực tuyến, do đó họ có thể từ bỏ giỏ hàng của họ nếu Nhà bán hàng đặt nó làm trường bắt buộc. Trong một số trường hợp, nhà cung cấp thanh toán của Nhà bán hàng có thể yêu cầu Khách mua hàng cung cấp số điện thoại để hoàn tất việc thanh toán.

Để chỉnh sửa tuỳ chọn các thông tin trang thanh toán:

  1. Tại Trang quản trị -> Cấu hình -> Thanh toán.
  2. Kéo xuống mục Cấu hình field.

  3. Tại đây Nhà bán hàng có thể chọn: Họ tên, Email, Số điện thoại, Địa chỉ, Quận/huyện, Phường/xả. Các tùy chọn bao gồm:
    • Vô hiệu hóa: trường thông tin này sẽ ẩn
    • Không ràng buộc: trường thông tin này có thể điền hoặc không
    • Bắt buộc: trường thông tin này buộc phải điền nếu muốn thanh toán
  4. Nhấp Lưu để hoàn tất.

Lưu ý: Một số nhà cung cấp thanh toán và hãng vận chuyển yêu cầu số điện thoại của Khách mua hàng. Nếu Nhà bán hàng liên kết một trong những nhà cung cấp dịch vụ này trên cửa hàng của mình, cài đặt trường Số điện thoại của Nhà bán hàng sẽ bị ghi đè.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.