Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Trỏ bản ghi cho email doanh nghiệp

Trỏ bản ghi cho email doanh nghiệp

Để có thể sử dụng được dịch vụ email doanh nghiệp (Mail Server), một điều kiện bắt buộc là Nhà bán hàng phải trỏ bản ghi cho email doanh nghiệp để kích hoạt dịch vụ.Trỏ bản ghi cho email doanh nghiệp

Giao diện của mỗi nhà cung cấp tên miền được thiết kế khác nhau, do đó cũng khác nhau ít nhiều về thao tác.

Về nguyên tắc chung, Nhà bán hàng chỉ cần thêm và trỏ hai bản ghi MX và TXT theo cú pháp yêu cầu.

Quy trình sẽ theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào trang quản lý tên miền của nhà cung cấp.
 2. Tìm phần Quản lý DNS.
 3. Nhà bán hàng thêm bản ghi (record) mới với nội dung sau:
  Host RecordRecord TypeRecord Value
  Bản ghi 1@MX

  mail02.haravan.vn

  Bản ghi 2@TXT"v=spf1 a mx include:cpanel.haravan.vn ~all"
 4. Lưu thao tác.

Ghi chú:

Trong hầu hết các trường hợp, Nhà bán hàng còn cần khai báo giá trị ưu tiên. Lúc đó, 10 chính là giá trị Haravan khuyến cáo mà Nhà bán hàng nên sử dụng.

Cảnh báo

Đối với nhà cung cấp tên miền Go Daddy, cú pháp cho bản ghi TXT phải là:

Host RecordRecord TypeRecord Value
Bản ghi 1@MX

mail02.haravan.vn

Bản ghi 2@TXT"v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:cpanel.haravan.vn a:li1752-149.members.linode.com -all"Một số giao diện bản ghi email doanh nghiệp của các nhà cung cấp

MẮT BÃO

PA VIỆT NAM


Z COM

AZDIGI

GO DADDY