Bạn cần tìm gì ?

Trang thanh toán Online

Nhà bán hàng có thể sử dụng Trang thanh toán Online (checkout) của Haravan để thanh toán các đơn hàng trực tuyến an toàn. Sau khi Khách mua hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, họ sử dụng thanh toán để nhập thông tin giao hàng và chi tiết thanh toán của họ trước khi đặt hàng.

Nhà bán hàng có thể xem và thay đổi cài đặt thanh toán từ trang Cấu hình thanh toán trong Trang quản trị:

1. Từ Trang quản trị, ấn Cài đặt > Thanh toán.

2. Nhà bán hàng có thể thay đổi những phần sau ở trang Cấu hình thanh toán:

  • Phương thức thanh toán: giúp Nhà bán hàng kết nối thanh toán với một cổng/ví thanh toán của bên thứ ba mà Haravan đang hỗ trợ.
  • Tài khoản khách hàng: Nhà bán hàng có thể tùy chọn nếu muốn Khách mua hàng tạo tài khoản khi họ thanh toán mua hàng.
  • Cấu hình field: Nhà bán hàng có thể chọn nếu muốn nhắc nhở Khách mua hàng điền vào những trường tùy chọn nhất định hay không. Haravan khuyên Nhà bán hàng nên vô hiệu hóa những trường mà Nhà bán hàng nghĩ là không cần.
  • Xử lý đơn hàng: cho phép Nhà bán hàng cấu hình các thiết lập trong việc xử lý đơn hàng.
  • Ngôn ngữ thanh tháng: cho phép Nhà bán hàng thay đổi ngôn ngữ trang thanh toán.

3. Ấn Lưu để hoàn tất.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.