Bạn cần tìm gì ?

Trang quản trị Haravan

Tìm hiểu Trang quản trị Haravan.

Sau khi đăng nhập, Nhà bán hàng có thể thiết lập và cấu hình tất cả các tính năng cho cửa hàng ở Trang quản trị Haravan.

Các mục liên quan


Đăng nhập

Nhà bán hàng vào Trang quản trị http://domain/admin (thay thế domain là link tương ứng), đăng nhập bằng email và mật khẩu đã đăng ký. Nếu quên mật khẩu, Nhà bán hàng thực hiện thao tác quên mật khẩu và vào email để thiết lập lại mật khẩu.

Các menu Trang quản trị

Giới thiệu về các mục chính trong Trang quản trị, tùy thuộc vào gói dịch vụ Nhà bán hàng đang sử dụng mà sẽ được hỗ trợ mở các menu khác nhau.

- Quản lý chung

- Đơn hàng

- Vận chuyển

- Sản phẩm

- Khách hàng 

- Báo cáo

- Khuyến mãi

- Website

- Harapage

- Facebook

- Kênh bán hàng khác

- Ứng dụng

- Cấu hình 

- Góp ý

Đăng xuất

Nếu Nhà bán hàng muốn thoát tài khoản ra khỏi trình duyệt, ấn vào biểu tượng dưới trang => Thoát tài khoản