Bạn cần tìm gì ?

Trải nghiệm miễn phí

Nếu Nhà bán hàng muốn trải nghiệm các tính năng Haravan trước khi thanh toán dịch vụ, có thể đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày.

Nếu Nhà bán hàng không chọn gói dịch vụ nào trong thời gian dùng thử miễn phí, thì không cần thực hiện bất kỳ hành động nào. Tài khoản của Nhà bán hàng sẽ bị tạm khóa và sẽ xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống sau một thời gian.

Câu mục liên quan


Đăng ký để dùng thử

Nhà bán hàng vào trang haravan.com, nhấn nút đăng ký để tiến hành trải nghiệm.

Các gói dịch vụ về Website và Harapage, Ứng dụng có phí trên kho Haravan đều có thể dùng thử miễn phí 15 ngày.

Nếu Nhà bán hàng muốn nâng cấp gói dịch vụ khác của Haravan như Omnichannel, hãy liên hệ đến Haravan, sẽ có nhân viên Haravan phản hồi lại.

Khai thác tối đa 15 ngày dùng thử

Haravan cung cấp một số tính năng tuyệt vời để giúp Nhà bán hàng tạo và quản lý cửa hàng. Có thể sử dụng triệt để thời gian dùng thử miễn phí để có được cái nhìn tổng quan về các tính năng hệ thống để giúp Nhà bán hàng bán sản phẩm và xây dựng doanh nghiệp hiệu quả nhất.

Để tận dụng tối đa bản dùng thử miễn phí, nên thực hiện:

Thêm các sản phẩm để biết cách các tính năng trong chi tiết sản phẩm.Tạo các nhóm sản phẩm để quản lý sản phẩm.

Làm quen với việc thiết lập cài đặt trong Trang quản trị để xem cách cấu hình thanh toán, cấu hình vận chuyển và các kênh bán hàng khác.

Truy cập kho giao diện và kho ứng dụng của Haravan để tìm hiểu xem Nhà bán hàng muốn cửa hàng hiển thị như thế nào và tìm bất kỳ ứng dụng liên quan để mở rộng các tính năng hệ thống.

Nhà bán hàng vào mục Website => Giao diện => Thiết lập theme để tiến hành cấu hình cho giao diện hiện tại như: hiển thị logo, banner, các nhóm sản phẩm ra ngoài trang chủ, thay đổi thông tin liên hệ...

Nếu cần trải nghiệm miễn phí Harapage, nhà bán hàng tiến hành kết nối với Fanpage để quản trị bình luận, tin nhắn từ Fanpage tải về, trải nghiệm trong mục tiện ích mà hệ thống Harapage đang hỗ trợ.