Bạn cần tìm gì ?

Tổng quan về vận chuyển

Vận chuyển là 1 phần rất quan trọng trong khâu vận hành hệ thống doanh nghiệp. Cần xác định rõ các phương thức vận chuyển muốn sử dụng, sau đó thiết lập vận chuyển để Khách mua hàng dễ chọn hình thực vận chuyển.

Nhà bán hàng có thể truy cập trang cài đặt Vận chuyển trong trang quản trị Website:

1. Tại trang quản trị -> Cấu hình -> Vận chuyển.

Chọn một chiến lược vận chuyển có thể là một trong những phần rất phức tạp trong khâu điều hành website bán hàng.

Có rất nhiều điều Nhà bán hàng phải suy nghĩ như:

  • Kế hoạch & Giải pháp vận chuyển, Nhà bán hàng phải tốn chi phí bao nhiêu.
  • Tối ưu chi phí vận chuyển (theo khối lượng, theo thời gian và gói dịch vụ,...)
  • Nâng cao trải nghiệm Khách mua hàng.

Lên kế hoạch và giải pháp vận chuyển

Chiến lược vận chuyển có thể sẽ thay đổi theo thời gian khi việc kinh doanh phát triển. Một trong những quyết định đầu tiên Nhà bán hàng cần thực hiện là quyết định mức tính phí vận chuyển. Có một vài chiến lược khác nhau:

  • Miễn phí vận chuyển.
  • Chi phí vận chuyển chính xác.
  • Phí vận chuyển theo mức giá cho từng khoảng hàng hóa.

Miễn phí vận chuyển - Freeship

Cung cấp gói vận chuyển miễn phí sẽ có tác động tích cực đến tỉ lệ chuyển đổi mua hàng. Có rất nhiều cách để lên kế hoạch vận chuyển miễn phí, ngay cả khi Nhà bán hàng chỉ mới bắt đầu kinh doanh. Một trong những cách đó tìm hiểu chi phí vận chuyển trung bình cho 1 sản phẩm, sau đó cộng vào chung với giá bán sản phẩm đó.

Cách khác, Nhà bán hàng có thể cung cấp gói vận chuyển miễn phí cho những đơn hàng có giá trị cao( hoặc % lợi nhuận cao).

Chi phí vận chuyển chính xác

Nếu Nhà bán hàng chỉ mới bắt đầu kinh doanh và nguồn lực còn hạn chế, thì đây là giải pháp tiết giảm chi phí nhất. Có nghĩa là cách tính này giúp tính chính xác chi phí vận chuyển của từng đơn hàng theo khối lượng đơn hàng, khoảng cách,...

Phí vận chuyển theo mức giá cho từng khoảng hàng hóa

Một cách khác để tính phí vận chuyển là cung cấp một mức giá cố định cho mỗi gói dịch vụ vận chuyển, hoặc các mức giá trong khoảng khối lượng, số lượng.

Hãy nhớ rằng mục tiêu của Nhà bán hàng là cân bằng chi phí vận chuyển với giá bán để thu hút Khách mua hàng.


Các thiết lập ban đầu 

Trước khi thiết lập chi phí, mức giá vận chuyển cho từng khu vực cũng như kết nối với các nhà vận chuyển, Nhà bán hàng cần thêm một số thông tin về cấu hình địa chỉ cửa hàng trong trang quản trị.

Để làm điều đó, từ trang quản trị -> Cấu hình -> Địa chỉ -> Điền đầy đủ thông tin cho Địa điểm mặc định Các chi nhánh.


Hiểu hơn về các giá trị thống kê vận chuyển 

Khi truy cập vào menu Vận chuyển trong Trang quản trị, Nhà bán hàng sẽ được cung cấp các thống kê cơ bản và cần thiết.

Các thông số ấy thuộc hai phần: Vận chuyển và Thu hộ.

1: Chưa tạo vận chuyển: là các đơn hàng khách đặt, chưa được chuyển thông tin qua đơn vị vận chuyển

2: Quá 24h chưa tới lấy: Các đơn hàng đã chuyển nhà vận chuyển, nhưng nhà vận chuyển chưa tới lấy hàng.

3: Giao không gặp khách: Nhà vận chuyển đã tới lấy hàng và đi giao cho khách, nhưng không gọi điện được cho khách.

4: Chờ chuyển hoàn: là đơn hàng nhà vận chuyển gọi điện cho khách không được và phải trả lại cho chủ shop và chủ shop chưa nhận được.

5: Đã giao, chưa nhận: Là đơn hàng nhà vận chuyển đã giao hàng cho khách, nhưng chủ shop chưa đối soát công nợ và vẫn chưa nhận tiền từ nhà vận chuyển.

6: Đã đối soát, chưa nhận: Là đơn hàng nhà vận chuyển đã giao hàng cho khách, chủ shop đã đối soát công nợ, nhưng chủ shop vẫn chưa nhận được tiền từ nhà vận chuyển.