Tổng quan về tồn kho nâng cao

Chức năng tồn kho nâng cao được kích hoạt với gói dịch vụ Omni-channel. Trong trường hợp bạn có nhiều cửa hàng và mỗi cửa hàng có một số liệu tồn kho khác nhau, tồn kho nâng cao sẽ giúp bạn quản lý đúng số lượng tồn kho của các sản phẩm.

Tổng quát về chuỗi cung ứng sản phẩm

Cơ bản

Thực tiễn

Các hướng dẫn về tồn kho nâng cao

  • Chi tiết tồn kho
  • Điều chuyển
  • Điều chỉnh
  • Mua hàng
  • Lịch sử

Ghi chú

  • Các mục "Mua hàng", "Điều chỉnh, "Điều chuyển" đều có thể nhập phiếu bằng file excel với file mẫu sẵn có từ hệ thống và mỗi file upload lên tối đa 200 dòng. (mỗi sku là mỗi dòng duy nhất, nếu sku trùng nhiều sản phẩm, thì tính 200 dòng trong màn hình, sku còn lại trong file sẽ không import vào màn hình)
  • Khi xác nhận giao hàng tại chi tiết đơn hàng thì sản phẩm mới được trừ tồn kho. Khi tạo mới sản phẩm, có thể không nhập giá vốn và số lượng tồn kho và có thể lập phiếu điều chỉnh lại sau tùy theo chính sách của cửa hàng
  • Ở mục Tồn kho > Chi tiết tồn kho, quản trị viên có thể xuất file excel và lưu trữ thông tin về tồn kho của sản phẩm ở các chi nhánh khác nhau

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.