Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Tổng quan về Phương thức thanh toán

Tổng quan về Phương thức thanh toán

Thanh toán

Nhà bán hàng cấu hình, quản lý tất cả phương thức thanh toán của cửa hàng trong phần Cấu hình => thanh toán tại trang quản trị website tại Haravan.


Hiểu được quy trình thanh toán là một bước quan trọng hướng tới việc nhận được thanh toán từ Khách mua hàng của nhà bán hàng một cách thuận tiện. Khi một Khách mua hàng thanh toán, họ có thể chọn thanh toán cho đơn đặt hàng của họ bằng cách sử dụng bất kỳ phương thức nào mà Nhà bán hàng cấu hình sẵn tại trang thanh toán tại website của Haravan. Nhà bán hàng có thể bật nhiều phương thức thanh toán tại trang thanh toán đó.

Nếu Nhà bán hàng muốn khách mua hàng thanh toán trực tuyến, thì Nhà bán hàng phải đăng ký và cấu hình với các cổng thanh toán trực tiếp mà Haravan đang hỗ trợ hiện tại cũng như tùy chỉnh thiết lập cho phương thức thanh toán thay thế như khác riêng của mình.

Tại trang thanh toán Nhà bán hàng có thể tìm hiểu được về

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.