Tổng quan về thanh toán

Quản lý cấu hình toàn bộ các tính năng liên quan đến mục thanh toán.

Từ việc quản lý các hình thức thanh toán

- Chuyển khoản ngân hàng

- Chuyển khoả Smartlink 

- Cấu hình thanh toán COD

Đến việc cấu hình trang thanh toán khi khách hàng mua hàng và thanh toán tại website theo các hình thức thanh toán nêu trên.

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.