Tổng quan về khuyến mãi

Tạo chương trình khuyến mãi

Tạo các chương trình khuyến mãi hỗ trợ tăng doanh thu bán hàng cũng như hỗ trợ chăm sóc Khách mua hàng thân thiết.

Có thể tạo các chương trình khuyến mãi áp dụng giảm giá trực tiếp trên từng sản phẩm bán hàng, trên hoá đơn, trên từng nhóm khách hàng...

Cũng như có tạo khuyến mãi theo Mã coupon áp dụng.

Hỗ trợ tăng doanh thu và chăm sóc khách hàng cũ một cách chuyên nghiệp.

Hướng dẫn tạo chương trình khuyến mãi tại Haravan


Bước 1: Truy cập vào trang quản trị website tại Haravan => chọn mục khuyến mãi => chọn tạo mã khuyến mãi


Bước 2: chọn và cấu hình chương trình khuyến mãi

a. Cách tạo khuyến mãi theo chương trình

b. Cách tạo khuyến mãi theo mã coupon


Bước 3: Bấm Lưu khuyến mãi đã tạo.TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.