Bạn cần tìm gì ?

Tổng quan về khách hàng

Tương tác với Khách mua hàng là một phần quan trọng trong việc điều hành doanh nghiệp. Mỗi lần một Khách mua hàng mới đặt hàng với cửa hàng của Nhà bán hàng, tên của họ và các chi tiết khác được thêm vào danh sách khách hàng. Nhà bán hàng có thể xem lại tất cả khách hàng và quản lý thông tin khách hàng của mình ở mục Khách hàng của Trang quản trị.

Nếu Khách mua hàng tạo một tài khoản với cửa hàng, họ có thể thêm thông tin địa chỉ vào tài khoản của họ để nó tự động điền trong quá trình thanh toán. Họ cũng có thể xem lịch sử đặt hàng của họ với cửa hàng và xem trạng thái đơn đặt hàng hiện tại cho bất kỳ khoản mua hàng nào họ thực hiện. Để tìm hiểu cách kích hoạt tài khoản khách hàng, bấm vào đây.

Tìm hiểu thêm:

Quản lý khách hàng

Tài khoản khách hàng

Nhập và xuất danh sách khách hàng


Lưu ý

Khách hàng có thể tạo tài khoản, lưu danh sách địa chỉ, xem danh sách đơn hàng đã đặt trên website cửa hàng của bạn.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.