Tổng quan về Đơn hàng

 • “Đơn hàng” là trang giúp bạn quản lý các đơn hàng từ website của mình. Tại đây bạn có thể thấy được tổng số đơn hàng, trạng thái của từng đơn hàng, tìm kiếm, lọc, trích xuất dữ liệu…
 • Để truy cập trang “Đơn hàng”, sau khi đăng nhập, bạn chọn menu “Đơn hàng” (menu thứ 2) trong thanh điều hướng ở bên trái trang quản trị

donhang

Hình 1: Menu truy cập trang “Đơn hàng”

 • Giao diện trang “Đơn hàng” như sau:

donhang1

Hình 2: Giao diện trang “Đơn hàng”

    (1) Trích xuất dữ liệu đơn hàng Nút này cho phép bạn xuất dữ liệu đơn hàng của mình ra 1 số định dạng thông dụng, sau đó những dữ liệu này sẽ được gửi về cho bạn thông qua email đăng ký tài khoản tại Haravan. image005

Hình 3: Giao diện cửa sổ “Xuất dữ liệu đơn hàng”

 • 2 định dạng file được xuất ra bao gồm
  • Excel: thông dụng nhưng nặng
  • CSV: ít thông dụng nhưng tối ưu về dung lượng. Xem thêm CSV là gì?
 • Sau khi bạn bấm nút “Xuất đơn hàng” hoặc “Xuất lịch sử giao dịch”, Haravan sẽ gửi dữ liệu này bằng một email có tiêu đề “Xuất file danh sách đơn hàng” hoặc “Xuất file lịch sử giao dịch”.

  (2) Lọc những đơn hàng chưa được xác nhận thanh toán Nút này cho phép bạn xem nhanh những đơn hàng chưa được xác nhận thanh toán.

 • Sẽ rất hữu ích nếu bạn cần thao tác nhanh khi khách hàng gọi điện thoại nhắc bạn xác nhận thanh toán để chuyển hàng.

  (3) Tìm kiếm đơn hàng:

 • Khi đơn hàng trở nên quá nhiều, công cụ này sẽ giúp bạn tìm nhanh 1 đơn hàng cần thiết với khá nhiều tùy chọn

  (4) Danh sách các đơn hàng hiện tại Đây là khu vực chính mà bạn cần quan tâm khi truy cập trang “Đơn hàng”. Khi chưa có các hành động lọc hay tìm kiếm đơn hàng, khu vực này mặc định sẽ hiển thị tất cả các đơn hàng của bạn theo thứ tự giảm dần theo thời gian (đơn hàng mới nhất sẽ ở trên cùng)

 • Các thông tin của 1 đơn hàng bao gồm
   • Mã đơn hàng: Mỗi đơn hàng được phân biệt với nhau bằng mã đơn hàng
    • Bạn có thể cấu hình mã đơn hàng tại (Link<ĐÂY>)
    • Khi bấm vào mã đơn hàng, bạn sẽ được dẫn đến trang chi tiết đơn hàng. Tại đây bạn có thể xử lý đơn hàng đó theo đúng quy trình. <(link) Xem thêm cách xử lý đơn hàng>
   • Ngày đặt hàng: Thời gian chính xác mà đơn hàng đó được đặt
   • Đơn hàng: Hiển thị họ tên khách hàng. Bạn có thể xem nhanh thông tin khách hàng bằng cách rê chuột vào tên khách hàng

image007

Hình 4: Xem nhanh thông tin khách hàng

 • Trạng thái thanh toán: bao gồm:
  • Đã thanh toán
  • Chờ xử lý
 • Trạng thái vận chuyển: bao gồm:
  • Chưa hoàn thành
  • Đã hoàn thành
 • Tổng tiền: Giá trị của đơn hàng đó, được tính theo đơn vị tiền tệ được bạn cài đặt ở (link <cài đặt đơn vị tiền tệ>)

  (5) Chọn đơn hàng để có hành động phù hợp Đây là công cụ giúp bạn có thể thực thi 1 hành động cho nhiều đơn hàng cùng 1 lúc.

 • Khi bạn click chọn 1 hoặc nhiều đơn hàng ở khu vực này, menu “Chọn hành động” sẽ xuất hiện:

 image009

Hình 5: Menu “Chọn hành động” xuất hiện khi click chọn 1 đơn hàng

 • Bấm vào menu này, bạn sẽ thấy các hành động tương ứng cho đơn hàng đã chọn xuất hiện

image011

 Hình 6: Menu “Chọn hành động”

Haravan sẽ giải thích ý nghĩa cụ thể của từng menu trong Hình 6 dưới đây

 • Hoàn thành đơn hàng:
 • Đây là bước xử lý nhanh để xác nhận “Đã thanh toán” và vận chuyển “Đã hoàn thành” cho (các) đơn hàng này.
 • Lưu ý: Bạn nên đảm bảo mình nắm chắc mọi thông tin về đơn hàng đã chọn khi thực hiện thao tác này
 • Xác nhận thanh toán

Tương tự như trên, tuy nhiên menu này sẽ chỉ giúp bạn xác nhận “Đã thanh toán” cho (các) đơn hàng đang được chọn

 • Lưu trữ đơn hàng đã chọn

Lưu trữ đơn hàng là thao tác để đóng đơn hàng đó. Nghĩa là bạn để đơn hàng đó qua một vị trí khác, và có thể xem lại bất kì lúc nào cần.

 • Sau khi bạn chọn lưu trữ, (các) đơn hàng đang được đánh dấu sẽ được hiển thị là “Lưu trữ”
 • Nếu bạn muốn tất cả các Đơn hàng của bạn sẽ được tự động lưu trữ sau khi đã giao hàng, bạn có thể kích hoạt tùy chọn này trong phần cài đặt mua hàng trong Menu Cấu hình > Thanh toán
 • Bỏ lưu trữ đơn hàng đã chọn

Ngược lại với thao tác trên, “Bỏ lưu trữ đơn hàng đã chọn” giúp bạn đưa đơn hàng đang ở tình trạng “Lưu trữ” trở về trạng thái bình thường

 • Thêm nhãn đơn hàng đã chọn

Định nghĩa “Nhãn” cho mỗi đơn hàng là 1 cách thức giúp bạn gộp nhiều đơn hàng có nhiều yếu tố chung lại thành 1 “nhóm”, dễ dàng cho việc tìm kiếm sau này.

 • Ví dụ: Có những đơn hàng cần phải giao gấp, bạn có thể đính nhãn “gấp” cho chúng. Sang ngày hôm sau, bạn chỉ cần tìm kiếm với từ khóa “gấp”, những đơn hàng loại này sẽ lập tức hiện ra.

 image013

Hình 7: Cửa sổ gắn nhãn cho (các) đơn hàng

 Sau khi đính nhãn cho đơn hàng, bạn có thể tìm thấy đơn hàng dễ dàng bằng nhãn đó

 image015

Hình 8: Tìm kiếm đơn hàng với nhãn đã gắn

 

 • Bỏ nhãn đơn hàng đã chọn
 • Ngược lại với thao tác trên, khi bạn chọn Menu này, tất cả các nhãn được gắn trước đây trên (các) đơn hàng được chọn sẽ bị xóa hết

  (6) Phân trang

 •  Cho phép tùy chọn số lượng đơn hàng sẽ hiển thị trong trang quản lý đơn hàng: 10, 20, 50 đơn hàng / trang.

 

image017

Hình 9: Chọn số lượng sản phẩm hiển thị trong trang

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.