Tổng quan về cấu hình

Là nơi hỗ trợ chủ shop cấu hình toàn bộ hệ thống website tổng quan về các phần:

- Cấu hình chung 

- Cấu hình tài khoản

- Cấu hình thanh toán

- Cấu hình thông báo 

- Cấu hình vận chuyển

- Cấu hình địa chỉ 

- File : Nơi lưu trữ tất cả các file tải lên hệ thông website

Hỗ trợ chủ Shop tuỳ biến theo nhu cầu kinh doanh cụ thể của từng shop.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.