Tổng quan vận chuyển

Website đi vào hoạt động, các đơn hàng bắt đầu đã phát sinh. Sau khi xử lý đơn hàng và đẩy đơn hàng qua nhà vận chuyển, bạn có thể xem tổng quan tình trạng các đơn hàng như thế nào.

Để từ đó định hướng và đưa ra các giải pháp cho mục vận chuyển của mình tốt hơn.

Bước 1: Vào mục Vận chuyển chọn " Tổng quan"

Bước 2: Xem tổng quan vận chuyển

1: Chưa tạo vận chuyển: là các đơn hàng khách đặt, chưa được chuyển thông tin qua đơn vị vận chuyển

2: Quá 24h chưa tới lấy: Các đơn hàng đã chuyển nhà vận chuyển, nhưng nhà vận chuyển chưa tới lấy hàng.

3: Giao không gặp khách: Nhà vận chuyển đã tới lấy hàng và đi giao cho khách, nhưng không gọi điện được cho khách.

4: Chờ chuyển hoàn: là đơn hàng nhà vận chuyển gọi điện cho khách không được và phải trả lại cho chủ shop và chủ shop chưa nhận được.

5: Đã giao, chưa nhận: Là đơn hàng nhà vận chuyển đã giao hàng cho khách, nhưng chủ shop chưa đối soát công nợ và vẫn chưa nhận tiền từ nhà vận chuyển.

6: Đã đối soát, chưa nhận: Là đơn hàng nhà vận chuyển đã giao hàng cho khách, chủ shop đã đối soát công nợ, nhưng chủ shop vẫn chưa nhận được tiền từ nhà vận chuyển.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.