Tổng quan Sản phẩm

Quản lý tất cả các sản phẩm bạn kinh doanh trên toàn bộ hệ thống Haravan.

Sản phẩm có quản lý tồn kho ( quản lý từng phiên bản như màu sắc, chất liệu, kích thước.

Sản phẩm về dịch vụ ( Khoá học, lô đất ...) 

Quản lý nhóm sản phẩm, nhằm phân loại quản lý sản phẩm tốt nhất. 

Tất cả được quản lý chặt chẽ về số lượng, chủng loại, nhà cung cấp cũng như về giá vốn và giá bán...

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.