Tổng quan Sản phẩm

Quản lý tất cả các sản phẩm bạn kinh doanh trên website Haravan.

Sản phẩm có quản lý tồn kho ( quản lý từng phiên bản như màu sắc, chất liệu, kích thước.

Sản phẩm về dịch vụ ( Khoá học, lô đất ...) 

Tất cả được quản lý chặt chẽ về số lượng, chủng loại, nhà cung cấp cũng như về giá vốn và giá bán...