Bạn cần tìm gì ?

Tính năng trang quản lý chung

Quản lý chung là trang giúp Nhà bán hàng có cái nhìn nhanh và tổng quát về tình hình kinh doanh trong một khoảng thời gian được định trước bao gồm: tổng doanh thu, số lượng đơn hàng, đơn hàng đến từ nguồn nào, sản phẩm bán chạy. 

Ghi nhận lại các thao tác của các tài khoản trong Trang quản trị.

Câu mục liên quan


Truy cập trang quản lý chung

Đăng nhập vào Trang quản trị của Nhà bán hàng trên Haravan.

Ấn vào mục Quản lý chung sẽ hiển thị giao diện tổng quan.

Thống kê theo thời gian

Để xem tổng doanh thu (không bao gồm các đơn hàng đã hủy), số lượng đơn hàng, đơn hàng đến từ nguồn nào, sản phẩm bán chạy nhất theo thời gian tùy chọn, Nhà bán hàng sẽ vào mục tùy chọn ở hình dưới đây để chọn thời gian.

Lịch sử hoạt động nhân viên

Trang quản lý chung ghi nhận lại lịch sử các hoạt động dưới đây của từng nhân viên quản trị

- Thêm, sửa, xóa, hiển thị, ẩn sản phẩm

- Thêm, sửa, xóa, ẩn bài viết 

- Thêm, sửa, xóa, ẩn trang nội dung

- Nhập dữ liệu sản phẩm, khách hàng, giao diện

- Thêm, xóa, chọn làm tên miền chính.

- Thêm khách hàng